Информационен семинар за ефективното използване на водните ресурси и кандидатстването по инвестиционната подмярка 4.1.2 организират от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Държавна помощ: Качени са указанията и образци на документите

Онлайн събитието е запланувано за 13 август от 13:00 ч. Участието е напълно безплатно, но е необходима регистрация, която можете да направите ТУК.

Основните теми на информационния семинар ще бъдат:

ефективно използване на водните ресурси;
нормативни документи и процедури, определящи правилата за използване на водите за напояване от различни видове водоизточници;
намаляване на разходите за вода в земеделското стопанство.

От лектора асистент Димитър Димитров от Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ фермерите ще могат да научат какви са законовите възможности за поливно земеделие и как оптимално да напояват стопанството. Редуциране на разходите за вода също ще е на фокус. 

След дискусия относно водните ресурси експерт от Териториалния областен офис (ТОО) в Русе подробно ще разясни условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства" за животновъди.