Животновъдите и пчеларите могат да кандидатстват за финансово подпомагане по de minimis от 11 до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

De minimis: Вижте сроковете за кандидатстване по сектори

Предвиденият бюджет за фермери, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, е 25 660 000 лв. На финансиране подлежат стопани, получили подпомагане по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2019 и подали валидно заявление за директни плащания за Кампания 2020.

На страницата на ДФЗ са публикувани указанията за прилагане на държавните помощи, както и образци на документите за кандидатстване.

От ДФЗ припомнят ставките за подпомагане:

• до 40 лв. до 50 животни и до 20 лв. над 50 животни за млечни крави под селекционен контрол;
• до 40 лв. до 50 животни и до 20 лв. над 50 животни за млечни крави;
• до 20 лв. за млечни крави в планински райони;
• до 40 лв. до 50 животни и до 30 лв. над 50 животни за месодайни крави и/или юници;
• до 110 лв. за месодайни крави под селекционен контрол;
• до 80 лв. за биволи;
• до 15 лв. до 200 животни и до 10 лв. над 200 животно за овце майки и/или кози майки под селекционен контрол;
• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;
• до 10 лв. за овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол, извън животните в планински райони.

За пчеларите ресурсът по минималната помощ de minimis е 5 млн. лв. за 2020 г. Финансовата подкрепа ще покрие част от разходите на пчеларите при отглеждане на пчелните семейства, както и за възстановяване на загубите им от ниските добиви. Подпомагането ще е до 7 лв. на пчелно семейство.

По данни от регистъра на земеделските стопани през 2020 г. на територията на страната се отглеждат 712 079 пчелни семейства от 6 468 земеделски стопани.

За започването на приемите ДФЗ ще информира чрез есемес допустимите за подпомагане земеделски стопани. Съобщението ще бъде изпратено от телефонен номер 180-080.