Европейската комисия (ЕК) предвижда повишаване на прага за субсидиране на млади фермери от сегашните 70 000 евро на 100 000 евро.
 
 
 
Европейският селскостопански сектор се характеризира със застаряващо население, отчитат експертите. През 2010 г. едва 7,5% от земеделските производители в Общността са на възраст до 35 години. 53% от европейските фермери са над 55-годишни, а 30% са на повече от 65 години.
 
„Нашата селскостопанска общност се нуждае от инжекция с нова кръв. В същото време младите земеделски производители, по-възрастните земеделски стопани и новите участници са изправени пред значителни пречки и рискове“, изтъква Комисията.
 
Съобщението описва някои от начините, по които държавите членки могат да предоставят конкретна помощ и подкрепа на младите земеделски производители и развитието на селския бизнес.
 
Снимка: pixabay.com
 
Новата ОСП за периода 2021-2027 г. предвижда поне 2% от годишния бюджет за директни плащания да се насочи към финансови инструменти в подкрепа на млади земеделски производители и нови стопани. 
 
Държавите членки ще бъдат окуражавани да засилят помощта за младите земеделски стопани и за стартиращите фирми в селските райони. Във връзка с това ЕК изтъква, че максималният праг на подпомагане ще се повиши от 70 000 евро в сегашната ОСП на 100 000 евро.
 
Освен това държавите членки ще могат да създадат Допълнителна подкрепа за доходите за младите земеделски стопани, за да осигурят допълнително подпомагане на доходите след първоначалната настройка. Тя ще се изплаща ежегодно като необвързано с производството плащане.
 
„Бъдещата ОСП признава значението на привличането на млади мъже и жени в сектора и улесняване на развитието на бизнеса в селските райони. Чрез новия начин на работа държавите членки ясно ще очертаят своя подход и набора от интервенции в подкрепа на обновяването на поколенията в техния стратегически план на ОСП“, коментира Комисията.
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg.