Започва разработване на мярка „Съхранение на вино“, която да бъде включена в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г., съобщиха от Министерството на земеделието.

Разясниха на лозарите схемата „Бране на зелено”

Около това решение се обединиха представителите на бранша по време на видеоконферентна среща с министър Десислава Танева и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев. 

Подпомагането на винарските предприятия ще бъде насочено към  складиране на вино. Целта е то да бъде временно оттеглено от пазара заради невъзможността да бъде пласирано вследствие на пандемията от коронавируса.

Другата възможна извънредна мярка „Дестилация на вино“ няма да се прилага, тъй като не отговаря на настоящите нужди на сектора.

Представителите на бранша се обединиха около решението да бъде отворен втори целеви прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ само за авансови плащания от бюджет 2020 г. Това може да стане в началото на месец юли.

По време на срещата стана ясно, че е обнародвано изменение на Наредба №6 от 2018 г., което урежда прилагането на кризисната мярка „Събиране на реколтата на зелено“ през 2020 г. 

Максималният размер на подпомагане по мярката „Събиране на зелено“, който може да получи бенефициент за 2020 г., е 3036,86 лв./ха. 

В момента по нея е активен прием в Изпълнителната агенция по лозата и виното със срок до 5 юни, а заявления по мярката в ДФЗ ще се приемат от 15 до 19 юни. За обществено обсъждане са публикувани предложенията за изменения на мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“.

Министър Танева съобщи, че е подготвено предложение до ЕК за извънредна мярка, която да се предприеме на ниво Европейски съюз (ЕС), за справяне с пандемията Covid-19 и нестабилното положение на лозаро-винарския сектор.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Лозар с устойчиви мелнишки сортове: Не се плаша за реколтата

Лозари, започна приемът по мярката за събиране на реколтата зелено

Танева: Мярката за събиране на зелено тръгва скоро