Има само един регион в Европейския съюз (ЕС), където над половината от земеделската земя се обработва по методите на биологично производство. В други седем региона биоземеделието заема повече от една четвърт от общата използвана селскостопанска площ, сочи статистика на Eurostat.

Какво се случва в биопроизводството у нас?

По данни за 2016 г. на първо място по големина на биоплощите е провинция Залцбург в Австрия, където биофермерите се трудят върху 52% от общите земеделски земи. Тук се вземат предвид както вече сертифицираните площи, така и тези, които са в период на преход.

Любопитно е, че в топ класацията на най-големите биоплощи попадат 8 региона от само 4 държави – Австрия, Чехия, Швеция и Италия. При повечето от тях биологичното земеделие заема от 25% до 30% от общите земеделски земи.

На второ и осмо място са съответно Северозападът и Моравско-силезкият край в Чехия. На трета и пета позиция са две шведски провинции. На трето и седмо място са италианските Калабрия и Сицилия. А шести остава другият австрийски участник – провинция Бургенланд.

В сравнение с 2013 г. най-голямо увеличение на дела на биологичното земеделие се наблюдава в Калабрия в Италия и Залцбург в Австрия. С малко по-бавни темпове се движат Столичен регион Брюксел в Белгия и Оландските острови във Финландия.

Eurostat: „13% от всички региони в ЕС отделят по-малко от 1% от своята площ за биологично земеделие.“

Как стои въпросът с биопроизводството по региони у нас? Към 2016 г. най-много биоплощи – вече сертифицирани и в преход, има в Северозападна България – 942 830 дка, следвана от Югоизточна България с 871 700 дка.

В друга своя статистика, която взема предвид данни за 2017 г., анализаторите от Eurostat посочват, че отглеждането на чиста селскостопанска продукция в ЕС обхваща вече 12,6 млн. ха, или 7% от  общата използвана земеделска площ в ЕС.

Това е увеличение от 25% между 2012 и 2017 г. Страните с най-голям дял на площите с биологично земеделие са Австрия (23,4% от общата използвана земеделска площ), Естония (19,6%) и Швеция (19,2%), следвана от Италия (14,9%), Чехия (14,1%), Латвия (13,9%) и Финландия (11,4%).

В останалите страни-членки делът на площите с биологично земеделие е под 10%. Най-ниски са процентите в Малта (0,4%), Ирландия (1,7%), Румъния (1,9%), България (2,7%) и Великобритания (2,9%).