Започна приемът за 2018 година по мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. 
 
Приемът по мерки А, Б, В, Г и Д ще продължи до 5 януари 2018 г., а по мярка Е ще приключи на 23 февруари 2018 г. 
 
 
По мярка А пчеларите могат да кандидатстват за финансова помощ за закупуване на дребен пчеларски инвентар - центрофуги, ножове за разпечатване, матуратори, восъкотопилки, вани за разпечатване, а по мярка В за втора поредна година ще се подпомага рационализирането на подвижното пчеларство – закупуване на пчеларски ремаркета, платформи и системи прикачен инвентар. 
 
 
Мерки Б и Г включват дейности за борба срещу вароатозата и за извършване на лабораторен анализ на пчелните продукти. По мярка Д се предоставя подкрепа за подновяването на пчелните кошери - закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. 
 
По мярка Е се финансират проучвания на университети, висши учебни заведения, научни институти и научни организации в областта на пчеларството. За финансово подпомагане по тази мярка могат да кандидатстват проекти, получили положителна оценка на практическо-приложната част от комисия в Селскостопанска академия.
 
Националната програма по пчеларство за периода 2017-2019 г. е с общ бюджет от 14.28 млн. лева, от които 50% са осигурени от ЕС и 50% - от националния бюджет. Определеният за 2018 година финансов ресурс е 4 758 594 лева.