В годините тиквите като култура се превърнаха в нарицателно за злоупотреба с европейски пари. Именно те бяха любимият избор на чертожниците за източване на евросредства с фиктивни площи. 

Зеленчуци година по-рано: Площите са намалели наполовина

На по-късен етап те бяха изключени от подпомагането по обвързана подкрепа. Оказва се обаче, че не сме си научили урока, тъй като тиквите отново са заложени като допустими в предложения проект за зелени директни плащания в новия програмен период на Общата селскостопанска политика(ОСП), алармират биопроизводители пред Агри.БГ.

България дава възможност на земеделските стопани да избират дали да изпълняват зелените изисквания или да прилагат еквивалентните практики чрез мерките за агроекология и климат по Програмата за развитие на селските райони или сертификационни схеми.

Еквивалентните практики включват сходни с равностойна или по-голяма полза за климата и за околната среда, в сравнение с едно или няколко от зелените изисквания. При прилагане на схеми за сертифициране, те трябва да обхващат всички зелени изисквания и да покриват площта на цялото стопанство. При прилагане на еквивалентни практики чрез мерките за агроекология и климат по Програмата за развитие на селските райони, тази практика следва да покрива цялата площ, която подлежи на зеленото изискване (например при диверсификацията еквивалентната мярка следва да покрива цялата обработваема земя на стопанството).

В проекта на ресорното ведомство е записано, че като допустимост зелените директни плащания ще се плащат “за обработваема земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури има най-малко 4 различни култури. Основната култура не заема повече от 75% от тази обработваема земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 95% от обработваемата земя и/или площите, заети с медицински и ароматни култури”.

От къде идва притеснението? 

От земеделското министерство обясняват, че за целите на настоящото изискване „култура“ означава всяко едно от следните: 

а) култура, от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите; 
б) култура, от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae.

Фермери споделиха с Агри.БГ опасението си, че от ресорното министерство се опитват “да прокарат старата схема в новия период под прикритие, използвайки латинските имена на вече познатите скандални култури”, а именно - зеле, домат и тиква.

С така разписаните изисквания, тези култури първо влизат в екосхемата за сеитбообората, а после и в обвързаната подкрепа като зеленчук, допустим за подпомагане.

Ето какво е записано в проекта:

“Екосхема за засилена диверсификация на културите, поддържане на трайните насаждения и екстензивно поддържане на постоянно затревените площи с пасищни животни”, цитират проекта земеделци.

Справка на Агри.БГ показа, че вкарването на културите отново в схемите за директни плащания не е “таен план”, а по-скоро недоглеждане, тъй като текстовете са еднакви с тези от разписаната програма в ОСП 2014-2020 г.

Ще бъдат ли обаче старите тикви новата схема за чертожниците в новия програмен период предстои да разберем.