Жътвата на пролетниците се движи с по-бързи темпове спрямо миналата година. Към момента средният добив в страната при слънчогледа е 157 кг/дка, а при царевицата – 252 кг/дка, сочат последните оперативни данни на Министерството на земеделието.

Сушата през август и сеитбата на рапица - осем ценни съвета

Специално в Добричка област средният добив от слънчогледа е 134 кг/дка. В полета край морето обаче стопаните жънат едва по 50 кг/дка. Вече са реколтирани 254 880 дка от общо 832 150 дка със слънчоглед в областта, съобщават от БТА.

За сравнение през миналата стопанска година зърнопроизводителите в Добруджа са добили от над 717 000 дка средно по 263 кг/дка слънчоглед. В добрите години средният добив е достигал и 300 кг/дка.

Малко по-добро е положението със слънчогледа в област Разград. От засетите общо 25 470 ха досега са реколтирани 6785 ха, или 27% от полетата. Прибраното семе е над 14 200 тона, а средният добив засега е 210 кг/дка. Той е по-малък обаче в сравнение с миналата година, когато жътвата на слънчогледа в региона е приключила при средно 255 кг/дка.

По-слаби от миналогодишните са и добивите от първите ожънати полета с царевица в Разградско. През тази стопанска година площите за реколтиране с културата са 20 282 ха. При ожънати 160 ха продукцията е 672 тона. Засега се жъне средно по 420 кг/дка, докато миналата година средният добив от царевицата е бил 734 кг/дка, правят сравнение от Областната служба по земеделие.