Цялата реколта от слънчоглед вече е прибрана, а жътвата на царевицата е приключила в почти цялата страна. Най-новите оперативни данни на земеделското министерство потвърдиха, че тази година е била много успешна за производството на двете култури.
 
 
Новата реколта от слънчоглед се оценява на 1 887 423 тона, като е отчетен ръст с 2,5% спрямо миналата година. Тази продукция е прибрана от 7 347 849 декара. На годишна база площите със слънчоглед са намалели с 9%, но спадът изцяло е компенсиран благодарение на увеличението на средния добив от декар с 12,7% до 257 кг/декар.
 
Тенденцията към поевтиняване на слънчогледа на международния пазар продължава и това дава отражение върху търговията у нас. За година изкупните цени паднаха с 5,6% от 556 лв./тон на 525 лв./тон, като само за последната седмица на ноември намалението е с 3 лв./тон. Вследствие на трудните условия на външния пазар износът на български слънчоглед през Пристанище Варна от началото на септември до декември спада на годишна база със 72,4% - от 119 243 тона миналата година до едва 32 914 тона тази година.
 
 
„Жътвата на царевицата за зърно е приключила в цялата страна, с изключение на областите Варна, Бургас, Видин и Перник, като добитата продукция бележи ръст от 33,7% на годишна база“, отбелязва оперативният анализ на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 

Реколтата от царевица за зърно е прибрана от 4 091 483 декара – площите са с 2,5% повече от миналогодишните.

 
Произведената продукция се оценява на 3 090 311 тона или с 33,7% повече от миналата година. Отчетен е впечатляващ ръст на средния добив – с 30,4% над миналогодишното постижение до 755 кг/декар.
 
Изкупните цени на царевицата показват стабилност - има незначително увеличение на годишна база с 0,8% от 261 лв./тон на 263 лв./тон.
 
При царевицата се наблюдава намаление на износа през Пристанище Варна от 310 914 тона за периода от началото на септември до началото на декември миналата година до 240 042 тона за същия период на тази година. Спадът е с близо 23%.
 
През изминалата седмица през Пристанище Варна не са преминавали товари с царевица и слънчоглед за износ.