В наши дни животновъдите все по-активно използват съвременните технологии, за да повишат ефективността и рентабилността на своите свинеферми. Автоматизираните процеси гарантират по-добра грижа за животните и пестят време, усилия и разходи. 

АЧС в България - печалният пример за ветеринарните лекари в Германия

OFIM – система за управление 

Системата за управление на OFIM е разработена от PLM Agritech. С 3D камери животните се наблюдават, като се проследява режимът им на хранене и се сравнява с предходни данни. 

Компанията предлага още система за мониторинг на околната среда, отчитаща екологичните условия и спазването на нормите за отглеждане на животни. Размерите на свинете се снемат чрез неинвазивно и безконтактно претегляне. 

Безжичен ушен маркер - E-Doctor  

Неотдавна компанията SmartAHC тества системата E-Doctor, която използва безжично ушно маркиране на свинете за събиране на данни в реално време.

Технологията позволява да се измерва температурата, физическото натоварване и циклите на чифтосване. Тя използва алгоритми с изкуствен интелект, за да регистрира най-благоприятните условия за репродукция на животните. 

Освен това SmartAHC следи за разгонването на женските свине. По този начин се повишава продуктивността на стопанството и се понижават разходите. 

прасе

Система за електронно хранене на свине-майки - ACCY-team

Компанията Osborne предлага системата ACCU-team. Тя представлява патентована технология за електронно хранене на свине-майки. Автоматизира индивидуалното хранене и едновременно с това претегля животното. Системата проследява теглото в режим реално време и управлява бременността на свинете, за да намали риска от загуба на плода. 

На свой ред системата FIRE, която ежедневно автоматично измерва потреблението на фураж от всяко животно, предлага още облекчения за фермера. Друга система – Weight Watcher, сортира автоматично точното количество фураж за всяко животно, съобразявайки се с реалната му маса. 

Разработка на съвременни свинеферми „под ключ“ от Bauer Technics

Bauer Technics е световен лидер в разработването и внедряването на ферми „под ключ“. Компанията предлага собствено „ноу хау“, както и оптимални технологични и строителни решения. 

В стопанства от това поколение са интегрирани висококачествени системи за хранене, поливане, вентилация, отопление и т.н. Компанията предлага още технологии за опазване на околната среда – инструменти за преработка на торове, включително реактори за биогаз. 

прасе

Цифрово оборудване за претегляне - Pig Scale

Pig Scale – този инструмент с цифрова камера е предназначен за автоматично претегляне на свинете. Позволява да се спестяват време и ресурси, доколкото системата елиминира нуждата от човешки фактор. 

Системата оптимизира състава и потреблението на фураж по пътя на мониторинг на отглеждането на свинете. Тя последователно подобрява икономиката на производството. Дава информация за среднодневното развитие на животните. 

Технология компютърно зрение - RuiYu Animal Technology

IT-решението на компанията SmartAHC предлага пълен набор от индивидуални системи за събиране на данни. Така RuiYu Animal Technology автоматично предоставя на фермера базова информация за телесната температура, придвижването, хранителното поведение и телесната маса на свинете. 

Технологията компютърно зрение позволява да се създаде оптимален модел на селекция. На основата на алгоритми с изкуствен интелект и база данни, Ruiyin автоматизира анализа на здравословното състояние на свинете, наблюдава периода на овулиране и решава технически проблеми. Задълбоченият анализ при взимането на решения въз основа на извлечените данни може значително да подобри работата на свинекомплексите. 

Agriness - платформа за управление на свинекомплексите в Бразилия 

Платформата Agriness предоставя данни с помощта на ред бизнес приложения, икономически датчици, гласово разпознаване, разширени аналитични данни и мобилно приложение. 

Свиневъдите могат да следят основните показатели за ефективност: брой прасенца на свиня-майка, ръст на теглото, производствени разходи и др. С помощта на тези данни фермерите решават производствени проблеми и усъвършенстват своите свинекомплекси. 

PigCentre - украинска програма за отчети в свиневъдството 

PigCentre позволява на агропроизводителите да провеждат мониторинг на животните в реално време и своевременно да се променят хранителните дажби. Те могат също така да водят отчет на фуражите, ветеринарните препарати и т.н.  

Програмата позволява да се контролират условията на съдържание на свинете с цел определяне на точните срокове за реализацията им на пазара. Регистрира и ежедневното наддаване.