В понеделник - 18 юни, в град Кърджали ще се проведе съвместна информационна среща-семинар с демонстрация на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), Институтът по фуражните култури в Плевен и Научно технически съюзи (Териториална организация - Кърджали) на тема „Фуражни култури – видове, агротехника", съобщиха от службата за съвети. 
 
 
На семинара доц. д-р Пламен Серафимов от Института по фуражните култури - Плевен ще представи на присъстващите технологичните решения при отглеждане на люцерна за фураж, факторите, определящи ефикасността при прилагане на хербициди в люцернови посеви, аспектите на селекцията и отглеждане на видовете от род сорго (Sorghum), както и възможностите за използване на видовете от род сорго, като алтернативни фуражни култури. Доц. д-р Пламен Серафимов ще извърши демонстрация на фуражните култури.
 
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в град Кърджали ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.
Семинарът ще се проведе в град Кърджали, Териториална организация – Кърджали на НТС, ул. „Булаир” № 35, зала 210 (демонстрацията ще се проведе в опитното поле на ОСЗ – Кърджали в село Глухар).