В бюджета за 2022 г. от Министерството на земеделието са предвидили отново изплащане на Ковид помощ. Това, което ние сме направили като предложение, е да има Ковид помощ и за фермерите, които са закупили нови животни и не можеха да кандидатстват за нея през 2021 г., съобщи за Агри.БГ Симеон Караколев, съпредседател на НОКА.

Гласувайте: Имате ли орязани площи по СЕПП?

Той определи като радостна новина от срещата между екипа на министър Иван Иванов и бранша заявката, че в новия програмен период ще се даде приоритет на малките ферми и на сдружаването, тоест на колективните инвестиции.

„Ще продължаваме да настояваме обаче да влязат и средните ферми или границата между малки и средни да бъде коригирана, защото това е важно с оглед на крещящата нужда от инвестиции за модернизиране“, уточни Караколев.

Относно идеята за преизчисление на ставките за агроекологични плащания от 2023 г. от НОКА са предложили пасторализмът да обхваща не само дейности в националните паркове, а и зоните по Натура 2000. Те настояват и да се увеличи ставката за автохтонните животни по направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“.

„По същия начин се изразихме и за мярката за хуманно отношение. България получава най-ниската ставка вероятно от целия ЕС. Тя е между 7 и 8 пъти по-ниска от нотифицираната такава по регламент. В момента имаме само две дейности – за открита и закрита площ, а могат да бъдат заложени и други, които да повишат ставката“, обясни браншовият представител.

По отношение на правилата за обвързана подкрепа при дребните преживни животни от Асоциацията предлагат в новия програмен период да има две нива на подпомагане. 

„Едното е базово за всички в страната, без да се изисква животните да са под селекционен контрол, а просто да доказват определен обем от продукция. Второто ниво е за високопродуктивни животни. Там ставката ще бъде значително по-висока, но и изискванията ще бъдат по-строги. Това ще бъде ниво за каймака на продуктивността“, категоричен е Караколев.

Част от тези предложения ще бъдат обсъдени на заседание на Тематичната работна група за изготвяне на Стратегическия план на 17 януари.