Кампания 2018 г. за директните плащания на площ в Пазарджик върви с много добри темпове, като до момента са подадени над 900 заявления.
 
 
„Срокът изтича на 9 юни, фермерите ще се справят“, коментира Валентина Вълева, директор на Областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) в Деня на отворени врати, който се проведе днес в регионалния офис.
 
Над 30 земеделци посетиха приемната, за да поставят въпроси, свързани главно с двете схеми за държавни помощи – за компенсиране разходите за закупуване на средства за растителна защита на картофите и по схемата за съфинансиране на застрахователните премии.
 
Стопаните се интересуваха също от приемите през ИСУН по подмярка 4.2 „Инвестиции  в преработка/маркетинг  на  селскостопански  продукти” и подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от ПРСР 2014-2020 г.
 
Всяка година фермерите в Област Пазарджик подават близо 4 400 заявления за директни плащания. По Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 г. декември общо стопаните в България получиха над 636 млн. лева. Сумата беше преведена на 57 948 кандидати.
 
 
Само за Област Пазарджик субсидии по СЕПП са изплатени на близо 2 100 земеделски стопани на обща стойност над 11 млн. лв.
Изчисленията са извършени по индикативна ставка от 194.63 лв./хектар, уточниха от ДФЗ.
 
За Кампания 2017 г. общият бюджет за подпомагане по СЕПП е в размер на 741 млн. лева. Окончателната ставка по СЕПП за Кампания 2017 г. ще бъде определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Тя ще бъде издадена след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения и след изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за Кампания 2017 г. На базата на тази актуализирана информация ДФ „Земеделие” – РА ще извърши окончателните оторизации по Схемата за единно плащане на площ.“  
 
В края на март 2018 г. бяха преведени субсидиите по схемите за обвързано с производството за зеленчуци. Подпомагане получиха близо 6000 земеделски стопани, които обработват площи с полски и оранжерийни зеленчуци, и са предоставили документи за реализация на произведената продукция в срок до 31 март 2018 г.
 
Общият размер на изплатените средства по Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци СЗ (основна група) е близо 25.664 млн. лева и по Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци оранжерийно производство (СЗо) е близо 5.844  млн. лева. 
 
По Схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна) за област Пазарджик е изплатена финансова подкрепа в размер на близо 2.5 млн. лв. Тези средства са получени от 468 земеделски стопани. 
 
По Схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци за област Пазарджик са преведени близо 350 000 лв. на 69 градинари.
 
"Съветваме стопаните внимателно да се информират за всички изисквания, които трябва да спазват, когато кандидатства за финансиране", отбеляза Валентина Вълева.