Гражданите на повечето държави членки на ЕС не са достатъчно защитени от отмъщение, когато подават сигнали за злоупотреба с европейски пари, включително и със субсидии за селското стопанство.
 
 
Скоро това ще се промени с приемането на нова директива за правилата за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения и създаването на безопасни механизми за докладване на нарушения и мерки.
 
Според новите правила гражданите, които подават сигнали, ще могат да избират дали да се обърнат първо към компетентния национален орган, или направо към  съответните институции на ЕС.
 
Представители на Европейския парламент (ЕП) и на Съвета на ЕС постигнаха вчера временно споразумение за първите правила за защита на сигнализиращите лица в целия ЕС, стана ясно от съобщение на ЕП.
 
 
То е свързано с мерките срещу нарушенията на правото на ЕС в редица области, като данъчни измами, пране на пари, обществени поръчки, безопасност на храните, опазване на околната среда, обществено здраве, защита на потребителите, защита на данните.
 
Приетият текст изрично забранява репресиите срещу лицата, които подават сигнали за нередности. Защитата ще се простира и върху свързаните с тях колеги, роднини и разследващи журналисти.
 
Държавите членки трябва да предоставят на такива лица изчерпателна и обективна информация за каналите за подаване на сигналите и за процедурите. Необходимо е също да осигуряват безплатни консултации и правна, финансова и психологическа подкрепа.
 
 
Временното споразумение трябва да бъде потвърдено от посланиците на държавите членки (Корепер) и от Комисията по правни въпроси преди окончателното гласуване от ЕП и Съвета. Директивата ще влезе в сила 20 дни след публикуването й в Официалния вестник на ЕС.
 
По данни на Европарламента в момента само десет страни членки осигуряват цялостна  правна защита на лицата, които подават сигнали за нередности. Това са Франция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Малта, Нидерландия, Словакия, Швеция и Великобритания. В останалите страни мерките са само частични, засягат отделни сектори или категории служители.
 
Проучване на Европейската комисия през 2017 г. оценява потенциалните загуби от липсата на такава защита на стойност между 5,8 млрд. евро и 9,6 млрд. евро годишно за ЕС като цяло само в областта на обществените поръчки.