КНСБ представи вижданията си за бюджета за 2020 г., част от които засягат и земеделието. Според тях са нужни допълнителни 15 млн. лв. в бюджета на Министерството на земеделието (МЗХГ). Така ще има възможност за увеличение на работните заплати с 15% (между 85 и 180 лв.) на служителите във второстепенните разпоредители.

Колко получават земеделските чиновници?

Сред тях попадат Областните дирекции по земеделие, изпълнителни агенции, Селскостопанска академия, Национална служба за съвети в земеделието, Център за оценка на риска по хранителната верига и др.

Друго настояване на синдикатите е средствата за Селскостопанска академия да се увеличат с 5 млн. лв. спрямо тази година и да достигнат 30 млн. лв. Положителният ефект върху възнагражденията ще бъде около 15% (отново между 85 и 180 лв.).

Според Федерацията на независимите синдикати от земеделието (ФНСЗ) държавата трябва да подкрепя не само земеделските производители, но и работниците и служителите, които ги обслужват. Необходимо е още да се създават и развиват квалифицирани научни кадри и най-вече да се мотивира тяхното оставане в отрасъла.

Синдикалистите цитират средносрочната прогноза за бюджета, публикувана през пролетта, и определят намеренията на властите за финансиране на агросектора като неоптимистични. По думите им заложените средства няма да стигнат не само за увеличение на работните заплати, но и ще затрудни ефективното изпълнение на заложените политики.

Танева: „От началото на годината средната работна заплата в ресорното министерство се е вдигнала с 10%.“

Думите на земеделския министър бяха в отговор на въпрос на депутат преди месец. Тогава тя цитира данни, според които в края на 2018 г. служителите в ресорното министерство са получавали средно по 1653 лв.

Увеличение на възнагражденията има и във второстепенните разпоредители. С най-много са се вдигнали заплатите на служителите в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ).

При Селскостопанска академия случаят е малко по-различен. Там увеличението на заплатите става на етапи. В края на миналата година там се е вземало средно по 814 лв., а към момента увеличението достига 9,93%.