Секторите от селското стопанство в България, които ще получават в новия програмен период подпомагане по схемата за обвързана подкрепа, бяха определени още в началото на миналата година. Държавите-членки ще имат в периода 2015-2020 г. годишен бюджет 90 млн. евро, предназначен за подкрепа на дейности, обвързани с производството.

За България помощта представлява 13% от директните плащания. Успоредно с нея за отглеждането на протеинови култури държавите-членки могат да получават допълнителни субсидии, равняващи се на 2% от годишния размер на плащанията на хектар.

Секторите, които ще получат подпомагане по схемата за обвързано производство, са овощарство, зеленчукопроизводство и животновъдство. „В животновъдството трябва да има схеми, насочени както към млечното, така и към месодайното животновъдство. Трябва да има схеми за биволи, схеми за овце и кози“, заяви Десислава Кърчанова, началник отдел Директни плащания в МЗХ.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

По думите на Кърчанова в сектора за производство на плодове и зеленчуци ще се работи по схеми за надграждане на съществуващите сега. „Това специфично подпомагане е насочено към производството на домати, краставици, пипер, ябълки, череши и праскови – традиционни продукти, които имат нужда от допълнителна подкрепа“.

 

Тепърва предстои да бъде направен анализ, за да спази основното изискване на регламента – България да докаже, че тези сектори и производства са уязвими, че не получават достатъчно подпомагане по настоящите схеми за подкрепа. „Необходимо е и съгласуване с ЕК, за да можем спокойно да прилагаме тези схеми и да нямаме проблеми, включително и при бъдещи одити“, допълни Кърчанова.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!