Младите земеделски производители ще получават 25% добавка към плащането по СЕПП за първите 30 хектара по новата схема, която ще се прилага от 2015 година. Това обясни Снежана Благоева Директор на Дирекция „Директни плащания“ в МЗХ на Националния агро семинар на НАЗ.

 

Условието е бенефициентите да са млади земеделски производители, които са започнали земеделска дейност през последните 5 години и са на възраст до 40 г. (навършени не по-късно от годината, в която се подава първото заявление) – или младият земеделски производител трябва да навършва не повече от 40 години през 2015 година, за да бъде допустим за подпомагане по схемата. 


Освен физическо лице, млад земеделски производител може да бъде и юридическо лице, което според Регламента на ЕК осъществява ефективен контрол върху управлението, финансовия резултат и рисковете на стопанството – тоест млад земеделски производител, който управлява стопанството и притежава поне 50% от собствеността върху него.

Фермер.БГ припомня, че според проект на Наредба за прилагане на схемите за директни плащания само млади фермери, които имат специализирано образоваие или професионална квалификация в областта на селското стопанство ще имат възможност да участват по схемата за млади земеделски стопани. Според Наредбата кандидатите по схемата за млади земеделски стопани към момента на подаване на заявлението за кандидатстване трябва да са завършили средно или висше икономическо образование с аграрен профил или да са получили квалификация от изкаран курс.

При подаване на документи за кандидатстване за субсидии ( от 1 март до 15 май 2015 г.) фермерите трябва да прилагат документи за завършено образование: средно образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина; или средно икономическо образование със земеделска насоченост; и/или завършено висше образование в областта на селското стопанство или ветеринарната медицина, завършено висше икономическо образование със земеделска насоченост; и/или удостоверение за завършен курс от минимум 150 часа или свидетелство за професионална квалификация в областта на селското стопанство. 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!