Заложените решения в Проектозакона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи не решават генерално проблемите. И както всеки друг закон потенциално биха могли да бъдат заобиколени. Така коментира някои от заложените мерки анализаторът Николай Вълканов пред Bloomberg TV.
 

Относно предложения в проектозакона стимул младите земеделци да получават земя без търг

Според Николай Вълканов има опасност да се повторят порочните практики от програмата „Млад фермер“. Твърде вероятно е много от едрите производители да намерят подходящи лица под 40 години. Те да се регистрират условно като земеделски производители, след което да кандидатстват за земя от държавния и общински поземлен фонд. Така реално тя се обработва от едрите земеделци. Възможността земята да се получава без търг няма да подобри кой знае колко условията за по-младите земеделски производители, категоричен е анализаторът. 
 

Относно максималната площ на държавната земя, която може да се отдава на младите стопани без търг

В Проектозакона за земята са заложени следните цифри – 10 дка за зеленчукови култури, 20 дка за трайни насаждения и 50 дка за едногодишни полски култури. По думите на Николай Вълков те биха свършили работа за разширение на едно вече съществуващо стопанство, но не и за започване на ново. Тези площи не биха били достатъчни за постигане на печелившо и ефективно земеделие, от което да се издържаш, убеден е той. 
 
 

Относно директните плащания като основен инструмент на подпомагане на младите и стимул за включването им в земеделието

По мнението на Вълканов сегашната Обща селскостопанска политика (ОСП) оскъпява и затруднява достъпа до земеделска земя. Той допълва, че философията на подпомагане трябва да се измести. Финансирането на калпак – било то на единица площ, или на глава животно, трябва за се замени с изцяло инвестиционна помощ за земеделците или с управление на риска в стопанството например. Тогава всички потенциални и съществуващи участници в този бизнес биха имали по-изравнени стимули да се развиват, твърди той. 
 

Относно идеята стопаните на овощни насаждения върху държавни или общински земи да придобият право на собственост на пазарна цена пет години след създаване на насажденията

От една страна Вълканов коментира тази мярка като логична. Трайните насаждения изискват сериозна инвестиция и производителят трябва да има възможност да я защити в случай на своеволни мерки от страна на държавата или общината да прекратят по-рано отношенията по ползване на тези земи. От друга страна обаче, тази мярка може да се използва за по-лесно закупуване на земя. Това става, като се залагат насаждения, които са слабо интензивни и изискват по-малко инвестиции. Впоследствие те се изкореняват, земята вече е закупена и се използва по начин, по който производителят желае, обяснява анализаторът. 
 

Относно заложените мерки за комасация, които да насърчат постигането на по-ефективно земеделие

Вълканов изразява мнение, че в сегашния им вид те не са достатъчни и ясно разписани. Според него уедряването на земеделските земи трябва да се случва с активното участие на земите от държавния и общински поземлен фонд и то без ограничения, които да изискват тяхното увеличаване.