България, като страна-членка на Европейския съюз заедно с останалите си „колежки“ трябва да изготви стратегически план, с който да покаже на Европейската комисия кои са важните и приоритетни моменти за страната, върху които трябва и е необходимо да се фокусира след 2020 г.
 
 
Тогава би трябвало да започне работа и новата Обща селскостопанска политика на държавите, организирани в икономическа общност на Стария континент. Това, което е по-различно е от досегашното изпълнение на ОСП е, че Брюксел се опитва да прехвърли на държавите членки отговорността при оформяне на селскостопанската си политика, като залага цели, които трябва да бъдат постигнати на ниво държава-членка. 
 
Това стана ясно още през ноември 2017 г., когато Комисията презентира официално комюникето си и зададе насоките, върху които трябва да се замислят земеделските общности. След това предложението беше разписано и в Регламент. 
 
Европейският парламент предлага стратегическите планове да започнат да действат от 2023 г. и да бъдат за пет годишен период, а не както Европейската комисия предлага да бъдат за седем годишен период от 2021 до 2027 г. 
 
Изготвянето на стратегически план чака своя ред у нас, като преди него е необходимо да се направи заданието SWOT- анализ, чрез коeто ще се стигне до създаването и на стратегическия план. Работата по анализа стартира, по думите на българския министър на земеделието Румен Порожанов. Документът ще изведе целите, инструментите и начина, по който ще бъдат финансирани плащанията.
 
Любопитни са няколко въпроса, които ще излязат на дневен ред след като този стратегически план стане реалност. 
 
- Ще има ли структурни промени в министерството заради стратегическия план?  
 
- Ще се създаде ли нова структура в министерството, която да менажира стратегическия план, когато той вече е действащ? 
 
И най-вече  - при положение, че в стратегическия план ще влизат директните плащания, ПРСР, Пчеларската и Лозарската програми – как ще се организира работата на досега управляващите ги дирекции и агенции? 
 
Фермер.БГ ги зададе на министерството, но към момента отговорът на тези три въпроса е: 
 
„Осъществен е механизъм за координация в Министерство на земеделието, храните и горите за провеждане на работни групи на този етап. В момента се подготвя задание за т. нар. SWOT- анализ, свързан с подготовката на стратегическите планове в новата Обща селскостопанска политика“. 
 
Следете темата и на cap4us.fermer.bg