От 14 до 16 ноември се проведе национална среща на малинопроизводителите в Арбанаси, Велико Търново. На форума бяха обсъдени проблемите в сектора. Това каза Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я) за Фермер.БГ.
 
 
"Експерт от "Напоителни системи" много подробно обясни схемата на ценообразуване и на стопанисване на водните ресурси. Като ни увери, че за сезон 2018 ще бъдат направени сериозни корекции“, разказа Петков. 
 
По думите му малинопроизводителите използват многобройни, но с малък обем поливки и общото количество вода не е голямо, но като ангажимент е в дълъг период от време. 
 
„Договорихме се различните такси за поливки да отпаднат и да остане само цена и количество от реално използвана вода. Там където няма възможност за измерване, ще се начисляват количества вода, които са по поливни норми“, обясни председателят на БАМ-Я.
 
Той смята, че това е един справедлив процес и се надява за официалното му одобрение, за което ще бъде направена още една среща за окончателно решение и подписване на споразумение за следващия сезон.
 
„Малинопроизводството е един атрактивен и високодоходен бранш и предизвиква голям интерес. Но много страни без мита и такси изнасят в ЕС малини без никакви ограничения, което ни поставя в неравнопоставеност и ние сме в неизгодно положение", добави Петков.
 
Той счита, че конкуренцията спъва българските производители и за да се преодолее това ЕС трябва да сложи защитни мита и квоти.