Фермерските пазари, които у нас по наследство се наричат кооперативни, имат съществена роля при създаването на къси вериги за доставка.
 
 
Създаването или реконструкцията на такива обекти в градовете обаче засега не може да получи финансиране от европейските програми. Директорът на Общинското предприятие (ОП) „Общински пазари“ в Добрич Калин Рачев съобщи това пред Фокус. 
 
Състоянието на Централния кооперативен пазар (ЦКП) в града сега не е съвсем задоволително и ръководството му заедно с кметския екип води разговори за решаване на проблема. 
 
„Добрич, като град, няма възможността да кандидатства с проект за благоустрояване на ЦКП по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР)“, каза Калин Рачев.
 
 
Той обясни, че има належаща нужда от ремонт на покрива на микропазар „Градски хали“ и на покрива на закритата площадка в горната част на ЦКП. Положението допълнително се усложнява от вандализма. Хулигани най-често посягали на санитарните обекти. Злосторници посягат също на пейките и на кошчетата за боклук. 
 
Проблемът с осигуряването на инвестиции за местните пазари съществува и в други части на страната. За да го решат, общините най-често разчитат единствено на собствения си бюджет. От браншовите организации на фермерите редовно поставят въпроса за държавната подкрепа за местните пазари, включително и с европейски средства, а преговорите за новия програмен период 20021-2027 г. дават нови възможности за това.