Повечето държави членки подкрепят запазването на финансовата дисциплина за бенефициери, които получават директни плащания над 2 000 евро. Това стана ясно след онлайн среща на работна група по финансови земеделски въпроси (АГРИФИН) на 7 октомври. 

ДФЗ доплаща близо 19 млн. лв. по схемите за директни плащания за Кампания 2019

Въпреки че делегациите, подкрепили запазването на финансовия праг, са мнозинство, техните гласове не представляват 65% от населението на ЕС, а само 50 %. Ето защо въпросът ще бъде отново обсъден при преговорите с Европейския парламент (ЕП), уточнява Министерството на земеделието в последния си бюлетин за ОСП.

Удържаните средства по механизма за финансова дисциплина отиват в резерв за кризи в селскостопанския сектор. Ако те не се изразходят, се връщат на бенефициерите.

Този механизъм за финансова дисциплина е въведен в България от 1 януари 2016 г. При него всички суми по схемите на директни плащания се намаляват с определен процент, ако субсидията надвишава левовата равностойност от 2 000 евро за конкретна кампания. 

Последно на 3 септември ДФЗ преведе близо 19 млн. лв. по този механизъм за Кампания 2019. Парите бяха разпределени на 36 хил. земеделски стопани, кандидати по схемите за директни плащания за Кампания 2019. Ставката на корекция бе 1.411917% за Кампания 2018 г. върху оторизираните суми на кандидатите по схемите на директните плащания.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.