Коалиция от 30 граждански организации настоява за по-зелено, по-справедливо и по-здравословно бъдеще на селскостопанския сектор. Какво обаче означава това?

Фермери, кажете какви екосхеми искате

В своето отворено писмо до лидерите на ЕС тя ги призовава да приведат новата ОСП в съответствие със Зелената сделка и Стратегиите „От фермата до трапезата“ и Биоразнообразие 2030. Фокусът да падне върху следните три приоритета.

ОСП да има ясна насока и стабилно управление

Европейските организации, подписали писмото, искат гаранция, че рамката на ОСП е съгласувана с по-широки политики, като здравеопазване, климат, международно развитие, кръгова икономика и нулево замърсяване. Според тях е нужно също „ясно обвързване на субсидиите“ с изпълнение на целите.

ОСП да не подкрепя вредни практики или такива, несъвместими със Зелената сделка

Коалицията вярва в необходимостта от по-добри предпазни мерки за спиране на субсидииите за земеделските стопани, които влияят отрицателно върху околната среда, климата и здравето. Тук за пример се дава интензивното животновъдство, което не трябва да нарушава базовата линия в условността, а именно: максимална плътност на животински единици, намаляване на употребата на пестициди, защита на торфища и постоянни пасища и диверсификация.

Земеделските стопани да бъдат в основата на промяната

Организациите повдигат въпроса за нуждата от достатъчно и качествено финансиране от ОСП, което да стимулира стопаните да постигнат целите на Зелената сделка. Това означава да има по-малко пестициди, торове и антимикробни средства; повече биоземеделие, агро-екология и агролесовъдство; високо биологично разнообразие; по-малко емисии на парникови газове, загуба на храна.

Междувременно Германското председателство подготвя общ подход за бъдещата ОСП, който ще бъде представен на Съвета на министрите по селско стопанствo, планиран за 19 – 20 октомври. Членовете на Европейския парламент (ЕП) пък финализират позицията си преди втората пленарната сесия на 19 – 22 октомври, се посочва в последния бюлетин за ОСП на агроминистерството.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.