От 24 до 28 февруари земеделските стопани имат възможност за технически корекции на сгрешените фактури за газьол, подадени по схемата за намалена ставка върху горивата.

За акциза на газьола: Скоро стопаните ще могат да оправят технически грешки

Част от документите, предоставени в НАП, не отговарят на описите, съобщи на среща в Добрич Дора Ненова, директор на Дирекция „Държавни помощи” в МЗХГ. Корекциите могат да се извършат в общинските служби по земеделие, където са подадени заявленията. 

Най-често допусканите от земеделските производители нередности са сбъркан Булстат или ЕГН, лични данни, посочени количества в литри и тонове. Това може да породи фатални грешки, предупреди още Ненова. 

През септември 2020 г. ще стартира приемът по новата кампания.

Земеделските производители трябва да бъдат особено внимателни в попълването на описите и фактурите за газьол, тъй като неволните пропуски водят до неполучаване на помощ. 

84 млн.лв. са утвърдени за настоящата година по схемата за намалена ставка върху газьола. Тя се прилага у нас в този си вид от 2016 г. В края на януари на земеделските стопани бяха изплатени близо 12 млн. лв., които представляват втори транш от държавната помощ, уточни още Дора Ненова. 

Общо 155,64 млн.лв. е бюджетът за държавните помощи за 2020 г., които ще се администрират от ДФ „Земеделие”. Допълнително фермерите ще бъдат подпомагани по двете данъчни мерки – чрез преотстъпване на корпоративен данък и чрез намалената ставка на газьола.

Общата сума за държавни помощи за земеделските стопани за 2020 г. възлиза на 280 млн. лв.

Годишно около 40-45 млн.лв. се инвестират от земеделските стопани в нови сгради и в нова земеделска техника по схемата за преотстъпване на корпоративния данък. Това подпомагане се заявява чрез подаване на годишната данъчна декларация. 

В Добричка област от 2014 до 2019 г. са влезли 34,5 млн. лв. по линия на държавни помощи.