Социална кампания „В помощ на земеделския производител“ ще информира земеделски производители от Община Кнежа по темата: „Перспективите за земеделските производители в Общата селскостопанска политика на Европейският съюз през новият програмен период – 2015 – 2020г.

Информационната среща ще се проведе на 28 март (петък), от 11:00 до 14:30 ч. в Общински социален комплекс, гр. Кнежа, на ул. „Марин Боев“ №77

Информационната среща е част от националната кампания „В помощ на земеделският производител“ на компания ДюПон България с подкрепата на Община Кнежа, която цели да информира земеделските производители относно:

Очакваните промени, заложени в Общата селскостопанска политика на Европейският съюз през новият програмен период 2015 – 2020;
Промените в директните плащания за земеделски производители през новият програмен период 2015 – 2020;
Промените в мерките за финансиране на земеделски производители за модернизиране на земеделските стопанства и закупуване на земеделска техника.

Лектори на събитието са:

Д-р Милка Нанова, Гл.Експерт Служба съвети в земеделието – гр. Плевен, която ще говори по Тема 1: „Перспективи пред земеделските производители в Общата селскостопанска политика на Европейският съюз през новият програмен период – 2015 – 2020 по ос 1 – „Директни плащания”

г-жа Валя Вълова, Гл. Експерт Служба съвети в земеделието – гр. Плевен, която ще говори по Тема 2: „Перспективи пред земеделските производители в Общата селскостопанска политика на Европейският съюз през новият програмен период – 2015 – 2020 по ос 2 – „Програма за развитие на селските райони (ПРСР)”


ПРОГРАМА:


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!