Селското стопанство в България излиза все повече в сивата икономика.

 

В поредна негативна класация, България води сред всички 31 европейски страни по показател измерващ сивият сектор в икономиката. Според проучване ръководено от  проф. Фридрих Шнайдер от Университетът Йохан Кеплер в Австрия, България е категоричен лидер, като сивият сектор през 2013 се очаква да достигне 31,2% от прогнозирания Брутен вътрешен продукт ( БВП ), което е рекордните 12,9 млрд. евро.

 

Някои от причините за големият дял на сивата икономика в аграрния сектор у нас е основно данъчната несигурност, корупцията в държавните институции, комплексната админстративна тежест към земеделските производители, лошата инфраструктура в селските райони, липсата на кадри, както и желанието на голямата част от ромското население заето в селското стопанство да работи на черно, а паралелно с това да получават социални помощи и др.

 

В доклада се посочва, че 54% от заетите в селското стопанство в България са в сивата икономика. Подобна рекордна цифра има само в още една европейска държава - Дания, но в сектор строителство.

 

Сивата икономика е между 20 и 30% в страните от Южна Европа и средно 14% за тези от Скандинавските републики. Според доклад на Световната банка от края на 2012 големият брой нископлатени работни места и непълната отчетност от страна на бизнеса не позволява на икономическият растеж в еврозоната да достигне своят потенциал.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!