Тази сряда – на 20 март 2019 г. в град Панагюрище ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Земеделския институт в Стара Загора. 
 
 
Темата на семинара ще бъде „Съвременни проблеми при развъждането и селекцията на едри и дребни преживни животни“, посочиха организаторите. 
 
На семинара проф. дсн Живко Кръстанов от  Земеделския институт  в град Стара Загора ще запознае присъстващите земеделски производители с промените в нормативната база на европейското законодателство в областта на селекцията. Лекторът ще представи класическите методи на развъждане при едри и дребни преживни животни, както и новите селекционни признаци в преживното животновъдство. Проф. дсн Кръстанов ще говори пред аудиторията и за геномна селекция – едно от най-важните неща в животновъдството. 
 
Експертите от службата за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.  и новостите в обвързаната подкрепа за животновъдство и нови държавни помощи за животновъди през 2019 г.
Срещата  ще се проведе  в град Панагюрище, ул. „Петър Карапетров”  № 1, в камерната зала на Театър дом – паметник,  град Панагюрище.