Заместник-министърът на земеделието и храните д-р инж. Валентина Маринова ще участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, който ще се проведе в понеделник, 24 март в Брюксел.

Акцентът на срещата ще бъде поставен върху предложението за регламент относно  промоциите на земеделски продукти.

Съветът ще дебатира основно върху нивото на финансиране от ЕС на промоционалните програми, както и относно ролята за държавите членки в процедурата на подбор на програмите.

България подкрепя предвидената от Председателството възможност за национално съфинансиране за всички програми, като приветства покриването на по-голям процент от ЕС – 60% при обикновените програми, насочени към трети страни, и при мултинационалните програми. По отношение на участието на държавите членки в процедурата по подбор на обикновените програми, позицията на страната ни е, че е по-удачен вариантът, с който се запазва подбора на национално ниво.

 

Предвижда се министрите да обменят мнения по доклад относно задължителното посочване на държавата на произход или мястото на произход за месо, използвано като съставка, който Комисията ще представи. България подкрепя инициативата на ЕК да се направи оценка на отношението на потребителите към задължителното етикетиране на произхода за месо, използвано като съставка, да се проучи доколко такова етикетиране е осъществимо и да се анализират разходите и ползите от въвеждането на такива мерки, включително правното въздействие върху вътрешния пазар и въздействието върху международната търговия.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!