Има картел на българския пазар на слънчогледово олио, постанови Върховният административен съд. Съдът потвърди санкции от 85 673 лв. на  „Звезда“ АД, Долна Митрополия и 76 154 лв. на „КООП – Търговия и туризъм“ АД, София, наложени от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за картел. 
 
Според КЗК между двете компании има забранено вертикално споразумение, което по своята цел предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията на пазара на бутилирано слънчогледово олио за крайно потребление посредством определяне на фиксирани и минимални цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио. 
[news]
Проучването на КЗК през 2013 г. установи, че сключените между „Звезда“ и „КООП Търговия и туризъм“ дистрибуторски договори предвиждат задължение за дистрибуторите да се съобразяват с ценовата политика на „Звезда“ и конкретно с препоръчителните цени, определени в ценовата листа при продажбата на договорните стоки. Въпреки че клаузата реферира към „препоръчителни цени“, в действителност тя представлява задължение за дистрибутора да се придържа към крайни продажни цени и му отнема възможността свободно да определи цената, на която да предлага закупените стоки.

Освен това дистрибуторът няма право да продава на трети лица стоките под размера на официално обявената ценова политика на „Звезда“ АД. Съгласно тази клауза, „КООП Търговия и туризъм“ АД се съгласява да не продава закупената стока от „Звезда“ АД на цена под минималната, официално обявена от „Звезда“ АД. Ценовото ограничение се отнася и за предлаганите цени на поддистрибутори от страна на дистрибутора, който е длъжен да съгласува цените с представител на „Звезда“ АД.
 
В своето решение ВАС изцяло потвърждава наличие на съгласувана воля между двете ответни страни, с цел ограничаване свободата на дистрибуторите самостоятелно и независимо да взимат решения, касаещи ценовата им политика. В
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!