Страните от ЕС увеличават обемите на преработка на мляко и производство на млечна продукция. За това информира Андреа Капковикова, представител на Европейската комисия, съобщава dairynews.ru.

Защо през пролетта и лятото се понижава маслеността на млякото?

По думите й от 2007 г. до 2017 г. обемът на млякото, доставено за преработка в ЕС, е нараснал до 22,5 млн. тона (+17%). При това структурата на потребление на млечна продукция в ЕС се променя.

В страните от съюза намалява потреблението на мляко за пиене. Делът му в структурата на производство на млечна продукция в ЕС е намалял от 20% през 2007 г. до 17% през 2017 г.

Расте популярността на растителните алтернативи на млякото. Темповете на ръст в тази категория се различават в страните от ЕС. Най-популярни „растителните алтернативи“ са в Испания.