Намаляват количествата изкупено краве мляко от мандрите в страната, отчита Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).

Изкупуват българското мляко по-евтино от водата

През първите четири месеца на тази година мандрите са изкупили от фермерите 206 хил. тона краве мляко, което е с 2% по-малко в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на земеделското министерство.

Прогнозата на САРА е, че този спад ще се задържи през цялата година, като изкупеното краве мляко ще спадне на годишна база от близо 630 хил. тона на около 615 хил. тона.

Общото производството на краве мляко у нас през 2019 г. се очаква да бъде около 960
хил. тона. Производството на овче мляко вероятно ще бъде 79-80 хил. тона. Ниските изкупни цени потискат производството, отбелязват експертите.

Прогнозата е, че средногодишните изкупни цени на кравето мляко ще са около 0,59-0,60 лв./кг. В момента единствено в Румъния и в прибалтийските страни техните равнища са под българските, допълват анализаторите.

В същото време тенденциите на международния пазар са към повишение на цените.

„Стойността на свободните количество мляко в ЕС са сред най-високите от 2013 г. досега. През май те са 39,95 евро/100 кг мляко, което е с 20% над цените по това време на миналата година“, отчитат наблюдателите.

През последните два месеца Европейският съюз чувствително подобрява своята ценова експортна конкурентоспособност при маслото и сирената.

Световното производство на мляко се очаква да намалее на годишна база с до 0,5%, заради
нарастване на цените на дребно и намаляване на темпа на увеличение на заплатите в света.

Заради продължаващия търговски спор между САЩ и Китай митата за млечните продукти, внос от САЩ в Китай, нарастват, като за някои стоки достигат 27%. Това намалява конкурентоспособността им на китайския пазар.

Проучване на сайта dairyreporter.com показва бърз ръст на потреблението на сирена в Китай. За страната това е сравнително нов продукт, който започва да навлиза по-масово от края на 80-те години на миналия век. Консумацията на сирене там е все още сравнително ограничена, макар че страната е най-големият вносител на такива продукти.

Пазарът на сирена в Китай е на стойност 12 млрд. долара и се очаква да нарасне с 4 млрд. долара през следващата година. Само за две години броят на китайските потребители, които консумират сирена, нараства с между 15% и 17%, а пазарни проучвания прогнозират ръст на потреблението с 13% на година до 2021 г. 

Ръстът е повлиян и от промяната във възприемането на сирената като луксозна храна. Те постепенно се превръщат в продукт, който е достъпен за масовия потребител. Сирената са добавени и в менюто на много основни училища в Шанхай.

Тези тенденции на китайския пазар дават основание да се прогнозира ръст в цените на суровото мляко в света през следващите години.