Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) утвърди 56 580 000 лв. по схема на държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“. 

Изплащат 56,6 млн. лв. на животновъди с кредити

В края на август Европейската комисия (ЕК) одобри държавната помощ. Тя ще подпомогне земеделски производители – животновъди, отглеждащи едри и дребни преживни животни, и картофопроизводители, които са отсрочили кредитите си, предоставени от ДФЗ в периода 2008 – 2012 г., и не могат да ги погасят в условията на пандемия.

Подкрепата ще бъде под формата на преки безвъзмездни средства, които покриват част от главницата и лихвите, дължими по заемите от ДФЗ.

Размерът на помощта за един стопанин е до 100 000 евро. Срокът за прилагането й е до 31 декември 2020 г.

Подпомогнати за покриване на част от разходите по кредити, редовно отсрочени до 27.11.2020 г, ще бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. 

Допустими за подпомагане са общо 1 882 земеделски стопани, от които 1 798 стопани с едри и дребни преживни животни и 84 картофопроизводители. 

На финансиране подлежат производители, които нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет. Предстои ДФЗ съвместно с МЗХГ да изготвят указанията за предоставяне на помощта.