Схеми на влияние в МЗХ и ДФЗ - 2009-2010.

 

ДАНС официално са разпоредили и използвали специални разузнавателни средства (СРС) срещу шестимата заподозрени - Велин Велев, началниците на секторите "Договориране" и "Оторизация на плащанията" Нина Йолова и Цветомира Стайкова и главните експерти Иван Метанов, Иван Патев и Ралица Братанова. Метанов и Патев станаха известни още преди време, когато номерата им бяха открити в телефона на т. нар. Красьо Черничкия.

 

При експлоатацията им е записан обаче и разговор с участието на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. От него става ясно, че министър Найденов иска да участва в схема по модела „пари срещу покровителство”. Коментира се, че главна пречка е тогавашният изпълнителен директор на ДФЗ Калина Илиева, която твърдо се противопоставяла на подобни схеми за източване на евросредства през фонда.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СКАНДАЛА, като кликнете на снимката долу :

 

В края на 2009 г. е образувано досъдебно производство срещу шест души - началника на отдел "Прилагане на мерките за развитие на селските райони" в Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) Велин Велев, началниците на секторите "Договориране" и "Оторизация на плащанията" Нина Йолова и Цветомира Стайкова и главните експерти Иван Метанов, Иван Патев и Ралица Братанова. Метанов и Патев станаха известни още преди време, когато номерата им бяха открити в телефона на т. нар. Красьо Черничкия. Частична реализация по споменатото досъдебно производство е направена с акцията на прокуратурата и ДАНС в ДФЗ на 13 и 14 януари 2010 г., когато от домовете и кабинетите на споменатите лица бяха иззети огромно количество служебна документация и пари в брой. Макар и след тази акция да е уволнен от тогавашната изпълнителна директорка на ДФЗ Калина Илиева, понастоящем Велев вече е възстановен на работа от първоинстанционния съд и дори му е присъдено обезщетение от 5000 лева. В ход по същата процедура е връщането в ДФЗ и на останалите от групата. Т. е. в рамките на по-малко от година разбитата престъпна група отново започва да се събира на същите ръководни позиции в ДФЗ, с тази разлика, че Калина Илиева я няма вече, а личните си протекции предлага министърът на земеделието Мирослав Найденов.

 

В началото разследването започва по данни от оперативна разработка на ДАНС, че тази 6-членна група е изнудвала кандидати по САПАРД и Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), за да им бъдат одобрявани проекти за финансиране. Отделно от това те са насочвали изнудваните кандидати за оформяне и придвижване на документацията към определени консултантски фирми. Именно разработката на специалните служби е послужила като основание за образуване на следствено дело.
ДАНС официално са разпоредили и използвали специални разузнавателни средства (СРС) срещу шестимата заподозрени. При експлоатацията им е записан обаче и разговор с участието на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов. От него става ясно, че министър Найденов иска да участва в схема по модела „пари срещу покровителство”. Коментира се, че главна пречка е тогавашният изпълнителен директор на ДФЗ Калина Илиева, която твърдо се противопоставяла на подобни схеми за източване на евросредства през фонда.

 

През март 2010 г. към същото досъдебно производство е присъединен и сигнал във връзка с тежки нарушения на закона по обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2010”. Идентични поръчки се провеждат ежегодно по специално издаван от ЕС регламент. За поръчката през 2010 година това е РЕГЛАМЕНТ №1111/2009, както и РЕГЛАМЕНТ № 3149/1992. Финансирането става със средства от Републиканския бюджет и последващо възстановяване на сумите от бюджета на Европейската комисия - със средства от Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). Същността на поръчката за България е да осигури избор на оператори по обособени позиции, които срещу интервенция на стоки и/или заплащане да доставят до складовете на Български червен кръст (БЧК) пакетирани храни. За 2010 година това са:

- Обособена позиция № 1 - „Доставка на брашно тип 500 (или еквивалентно) до складовете на БЧК срещу предоставяне на 6 852 тона интервенционен ечемик от Австрия”

- Обособена позиция № 2 - „Доставка на ориз І качество (или еквивалентно) до складовете на БЧК срещу предоставяне на 4 068 447,34 лева без ДДС и 18 899,79 тона интервенционен ечемик от Унгария

- Обособена позиция № 3 - „Доставка на захар бяла кристална до складовете на БЧК срещу предоставяне на 1 724 тона интервенционна захар от Италия”

- Обособена позиция № 4 - „Доставка на макарони (кус-кус или буквички) до складовете на БЧК срещу предоставяне на 9 536,7 тона интервенционна мека пшеница и 3 063,93 тона интервенционен ечемик от Унгария”

- Обособена позиция № 5 - „Доставка на спагети до складовете на БЧК срещу предоставяне на 12 738,58 тона интервенционен ечемик от Унгария”

- Обособена позиция № 6 - „Доставка на обикновени бисквити до складовете на БЧК срещу предоставяне на 3012,773 тона интервенционна мека пшеница от България

 

Общата стойност на обществената поръчка е около 17 милиона лева. Тя има изключително силен социално-хуманитарен ефект, защото БЧК, по предварително изготвен и одобрен списък на лица в неравностойно положение, социално слаби, самотни възрастни хора, сираци и т.н., раздава доставените продукти на няколко транша през периода от юни до октомври на около 240 000 души в цялата страна. В техническото задание се залагат твърди изисквания относно качествата и вида на доставяните стоки по всяка обособена позиция. За подготовка на цялостната документация в ДФЗ през 2010 г. е сформирана със заповед работна група, в която по изрично настояване на нейния ръководител, зам. изпълнителния директор на ДФЗ Ангел Кинанов (водач на листата на ДПС в 25-ти мажоритарен избирателен район в София през 2009 г.), е включена и старши експерт Елица Сотирова от Дирекция ”Обществени поръчки” на МЗХ.

 

 

Впоследствие, заради злоупотреба със служебно положение, тя е отстранена със заповед на Калина Илиева – още една черна точка за бившата ръководителка на ДФЗ. Работната група трябва да определи икономически, технически и финансови изисквания към фирмите, които ще кандидатстват за участие в обществената поръчка по горните шест обособени позиции. В процеса на работа възникват спорове около оформянето и тежестта на тези критерии основно между Ангел Кинанов и старши експерт Елица Сотирова от Дирекция ”Обществени поръчки” на МЗХ, от една страна, и останалите членове на работната група, които са от ДФЗ. Това бави изготвянето на цялостен работен вариант на документацията. През периода 1-7 март 2010 г. изпълнителната директорка на ДФЗ Калина Илиева е в командировка извън страната и нейните функции със заповед за заместване се осъществяват от Светослав Симеонов (който после зае нейното място). Още на 1 март, понеделник, Ангел Кинанов съобщава на останалите членове от работната група, че има разпореждане да се явят в кабинета на министъра в МЗХ, относно изложени проблеми в доклад за подготовката на обществената поръчка. Членове на групата от ДФЗ отказват поради довода, че ДФЗ е самостоятелен, първостепенен разпоредител с извънбюджетни средства, както и че работата на работната група не е приключила и реално няма никакъв подготвен документ, който да се обсъжда. На следващия ден (2 март) в късния следобед около 17.00 ч., по устно разпореждане на Светослав Симеонов в качеството му на заместващ Калина Илиева, цялата работна група е принудена да отиде в МЗХ. Срещата се провежда в кабинета на главния секретар на министерството Лилия Иванова. Освен нея и привиканите служители на ДФЗ, там присъстват и началникът на политическия кабинет на министъра Николай Пенков, представители на дирекции „Правна” и „Oбществени поръчки” към министерството, включително старши експерт Елица Сотирова от Дирекция ”Обществени поръчки” на МЗХ. Там е показана докладна записка на Сотирова относно различия в подхода при изготвяне параметрите на обществената поръчка, адресирана до министър Мирослав Найденов, който поставил резолюция за свикване на групата, макар и да няма правомощия за това. В продължение на повече от два часа (вече в извън работно време) началникът на кабинета на министъра Николай Пенков, който говори от името на Мирослав Найденов, както и Ангел Кинанов притискат работната група да приеме определени критерии и задължителни изисквания относно документацията. Основните им искания са да се завишат неколкократно финансовите и икономически критерии и да се премахнат отделните обособени позиции, така че поръчката да може да бъде спечелена само от една, и то много голяма фирма, както и да се промени методиката за оценка. Главен критерий да стане „икономически най-изгодна оферта” и да се въведат повече субективни критерии и продуктов обхват, за сметка на прилаганите към момента критерии: най-голямо количество продукти за единица цена или интервенционна стока. По този начин споменатите началници са принуждавали членовете на работната група да нарушат нормативните изисквания за оценка, подробно разписани в действащата Наредба №18 от 22.10.2007 год. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за социално слаби лица. След изказванията на Николай Пенков, Ангел Кинанов, Лилия Иванова и Елица Сотирова става ясно, че от работната група се изисква в еднодневен срок до 4 март, задължително преди да се е върнала от чужбина изпълнителната директорка на ДФЗ Калина Илиева, да бъде подготвена работната документация на обществената поръчка, която да включва променените в нарушение на нормативната база изисквания към кандидатите. След края на срещата началникът на кабинета Николай Пенков се е обадил от името на министър Найденов на Калина Илиева с искане хората от работната група, които не са съгласни с дадените им инструкции да бъдат незабавно уволнени от ДФЗ, с мотив, че те защитават интересите на малките фирми. Тъй като в крайна сметка това не станало, по неведоми пътища фалшифицирано обявление е било изпратено на Агенцията по обществени поръчки (АОП), която официално го публикувала в Регистъра за обществени поръчки. Наложило се Калина Илиева, след завръщането си в страната, да напише специално писмо изх. № 01-1200/284 от 09.04.2010 г. до АОП с изрично настояване фалшифицираната обществена поръчка да бъде свалена от сайта им.

 

След като научава за цялата тази сага, прокуратурата разпорежда на участниците в работната група да бъдат снети свидетелски показания, които са приобщени към посоченото горе следствено дело. Тъй като някои от служителите на ДФЗ са се почувствали застрашени да свидетелстват срещу министър Мирослав Найденов, прокуратурата им е гарантирала специален статут. От тези свидетелски показания става ясно, че фирмата, за която лобират министър Найденов, началникът на политическия кабинет на МЗХ Пенков и Ангел Кинанов от ДФЗ, е великотърновската „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД” ООД с ЕИК 104616827. Това е станалата прочута фирма, която продаваше „млека”, в които нямаше мляко, по 09 ст. и „цедено мляко” от растителни мазнини във веригата на хипермаркети „Карфур”. Министър Мирослав Найденов е твърдял пред своите подчинени, че тази фирма е „гербаджийска” и е помагала по изборите, поради което трябвало да се овъзмезди. Всъщност това е абсолютна лъжа, тъй като видно от официалния регистър на Сметната палата, нито „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД” ООД, нито нейните собственици като физически лица са дарявали каквито и да било суми за предизборната кампания на партия ГЕРБ. Истината е, че министър Найденов е воден в това лобиране и оказване на натиск върху длъжностни лица единствено от личния си финансов интерес и договорената комисионна. Според нашите източници са документирани ежедневни контакти и обсъждания между споменатите длъжностни лица от МЗХ и Кинанов от ДФЗ от една страна, и от друга управителят Йосиф Новосад. Самият Новосад е изпращан поне два пъти лично от министър Найденов на срещи в ДФЗ, за да лобира за собствената си фирма в предстоящата процедура. Дори след публикуването на документацията на обществената поръчка фирмата му „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД” продължава да се опитва да промени определени изисквания чрез задаването на „уточняващи” въпроси и опити да се манипулират предварително отговорите им. При отварянето на офертите на двама от участниците в процедурата - „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД” ООД и „В.Д.В” 007 ЕООД с ЕИК 175352792, комисията, назначена да избере изпълнители, се натъква на куриозно обстоятелство. В офертите им след определени документи има поставени множество празни (бели) листове, но номерирани като страници, които са старателно описани в протокола на работата на комисията. По този начин не е допуснато планираното от тези участници манипулиране на документацията. От подадените оферти и за шестте позиции „ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД” ООД НЕ ПЕЧЕЛИ НИТО ЕДНА ПОЗИЦИЯ. Избраните оператори по позиции са:

-Обособена позиция № 1 - "Мелком" ООД, ул "Иларион Макариополски"№ 1, ет.1, 2700, гр Благоевград

-Обособена позиция №2 - „ЕУРИКОМ ЕЛАС АД”, ХАЛАСТРА-ПРЕФЕКТУРА, Гърция 57300, СОЛУН

-Обособена позиция №3 - "В.Д.В 007" ЕООД, ул. "Д. Хаджикоцев" № 8, 1421, гр. София

-Обособена позиция №4 - "В.Д.В 007" ЕООД, ул. "Д. Хаджикоцев" № 8, 1421, гр. София

-Обособена позиция №5 - "В.Д.В 007" ЕООД, ул. "Д. Хаджикоцев" № 8, 1421, гр. София

-Обособена позиция №:6 - ЕТ„Фантастика 95–Георги Цанков”, ул. "Брезовско шосе" №176 В, 4000, гр. Пловдив

 

РЗС разполага с информация, че новият изпълнителен директор на ДФЗ Светослав Симеонов е получил от министър Мирослав Найденов предложение за подкуп в размер на 200 000 лв. ако бъде изплатено ДДС-то на фирмите по тази обществена поръчка. Информацията е подадена лично до премиера Бойко Борисов и вътрешния министър Цветан Цветанов от специалните служби. За случая са известени зам. главният прокурор Бойко Найденов, както и ОЛАФ в Брюксел. Светослав Симеонов е дал показания пред следователи и прокурор срещу министър Найденов и те също са приобщени към досъдебното производство. Бойко Борисов е „привикал” при себе си Мирослав Найденов и Светослав Симеонов и им е „разяснил”, че на него в този момент скандали в земеделието не му трябват – да си раздават каквито щат пари, но това да не става обществено достояние. Съответно, Мирослав Найденов иска оставката на Светослав Симеонов, въпреки че самият той го е назначил преди по-малко от месец за шеф на ДФЗ – на 7 октомври. От своя страна Симеонов отказва да я подаде и до настоящия момент. На 1 ноември в ДФЗ пристигат двама служители от МЗХ, които настояват да им бъде предоставен достъп до всички оригинали на проведени обществени поръчки за последната една година. Изяснява се, че интересът им е насочен отново към процедурата за „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2010”. Отново на 1 ноември става ясно, че на юристите от отдел ”Правен” е забранено да обжалват съдебното решение за отмяна на уволнението на Елиз Ферихад Рушид, с което на 18.10.2010 г. първоинстанционният съд (СРС) я възстановява на работа именно като началник сектор „Обществени поръчки” заради формална грешка в заповед №2611/2010 на изпълнителния директор на ДФЗ. Тя е братовчедка на бившата изпълнителна директорка на ДФЗ от ДПС Ализан Яхова и реално работи като нейна техническа сътрудничка – секретарка през времето, в което Яхова оглавява фонда. Това е прочутият „инструмент на властта”, както се изразява Доган за Ализан Яхова през 2009 г. Очевидно целта е незабавно да бъде отстранен човекът на нейното място, който отказал да предостави документация на МЗХ. С докладна записка от началника на отдел ”Правен” Иван Боянов до изпълнителния директор на ДФЗ Светослав Симеонов в края на срока за обжалване (29.10.2010 г.) се моли за разпореждане относно постановеното съдебно решение. Резолюцията на Симеонов е „Решението да не се обжалва.” Това дава възможност още от 02.11.2010 г. Елиз Ферихад Рушид да бъде възможно най-бързо поставена на заеманата от неудобен човек позиция. Потвърждението за това обстоятелство идва със заповед за възстановяване от 24.11.2010 год. на Светослав Симеонов, с която Елиз Ферихад Рушид е възстановена на длъжността началник на сектор ”Обществени поръчки”, въпреки че липсва връчена по надлежния ред заповед на настоящия началник сектор. По ДПС-линия Елиз Ферихад Рушид е много близка и с Ангел Кинанов, като след назначаването й става ясно каква е конкретната цел: възложено й е да направи „проверка” на поръчките от предходната година, т. е. да прикрие следите по процедурата „Доставка на хранителни продукти за разпределение на лица в неравностойно положение по обособени позиции – план 2010”.

 

Наглостта на министър Мирослав Найденов междувременно се развихря до невиждани размери. По телевизиите и пред пресата той тръби, че няма сигнали и разследвания от ОЛАФ за нарушения в ДФЗ. Същевременно на 22 ноември тази година шефът на ДФЗ Светослав Симеонов тихомълком уволнява точно тримата служители, които работят в отдел "Противодействие на измамите и вътрешен контрол" и са оперативни свръзки на ОЛАФ. Освен тях са уволнени и още трима служители от сектор ”Вътрешен контрол”. Изрично не споменаваме имената на оперативните връзки на ОЛАФ у нас, доколкото противното би било заплаха за живота им и разсекретяване на класифицирана информация на ЕС. Никога досега обаче държавен чиновник не си е позволявал действия, открито враждебни и саботиращи работата на ОЛАФ. Твърденията на министъра са и обективно лъжливи, предвид няколко писма на ОЛАФ до българските институции, публикувани във в. „24 часа”.

Предвид изложеното, предлагаме да извършите проверка по изнесените факти и обстоятелства, като изискате информация от компетентните разследващи органи и вземете обясненията на посочените в настоящия сигнал лица относно:

Търговия с влияние, злоупотреба със служебно положение, искане и предлагане на подкупи в особено големи размери от страна на министъра на земеделието Мирослав Найденов.

От народните представители на РЗС