Производството на говеждо месо в страната през миналата година е успяло да се задържи на нивото от 2017 г., но се наблюдава рязко намаление при телешкото месо.
 
 
Производството на телешко месо в българските кланици са спаднали с една четвърт през десетте месеца на 2018 г., показват последните данни на аграрната статистика, публикувани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
Общо произведеното в тези обекти говеждо месо спада с едва 0,6% от 5 846 тона на 5 813 тона кланично тегло. Най-голямо е намалението при телетата – от 623 тона на 468 тона. Спадът при тях изцяло се компенсира от увеличението на животните и съответно на добитото месо от следващата категория – юници и крави. При тях е налице ръст от 7% - от 3 691 тона на 3 961 тона за десетте месеца на последните две години.
 
 
На фона на силното безпокойство в свиневъдния сектор, породено от влизането на Африканската чума по свинете у нас, през кланиците са минали с 9% повече животни. През десетте месеца на 2017 г. те са били 857 хиляди, докато през същия период на миналата година достигат 930 хиляди. Съответно с една десета повече е добитото от тях месо, като през периода се наблюдава увеличение от 57 113 тона на 62 792 тона.
 
Статистиката обединява данните за дребния рогат добитък, преминал през кланиците, с тези за биволите и еднокопитните. В тази категория има спад на броя на животните с 12% - от 313 хиляди на 276 хиляди, а също и на добитите количества месо. Те намаляват със 7% от 2 334 тона на 2 180 тона. Една е от вероятните причини за спада е кризата с чумата по дребните преживни животни от лятото на миналата година, която засегна традиционните производители в областите Ямбол, Бургас и Хасково.
 
Като цяло добивът на червено месо в българските кланици през десетте месеца се увеличава с 8% от 65 293 тона на 70 785 тона, като ръстът се дължи изцяло на доброто представяне на свиневъдния сектор.