Госпожо Ангелова, каква беше 2015 година за зърнопроизводителите, от една страна като стопанска година и от друга - чисто административно?
2015 г. се очерта като една от трудните години и в двете насоки. Като стопанска година с всичките климатични предизвикателства – многото дъждове, преовлажнените почви, това беше доста тежка година. Знаете, добивите са различни в различните региони. Дори там, където имаше благоприятни условия, се оказа, че не са толкова високи добивите и това, което очаквахме като реколтирана продукция. Така че, в това отношение имахме отново едно предизвикателство. Всяка година е различна. 
 


А що се отнася до предизвикателствата откъм администрация – имахме много трудности. Знаете, че това беше първата година, в която кандидатствахме по новите правила в директните плащания. Програмата за развитие на селските райони стартира. Наистина се сблъскахме с много новости. Обаче се надяваме нашите членове да са получили достатъчно информираност и сега след четири-пет месеца се оказва, че много от нашите членове са получили нужната информация. Това рефлектира и върху тяхната подготвеност спрямо новите зелени изисквания. Така че борбата всъщност продължава още и се надявам, че ще продължим и ние да сме адекватни във всяко едно вземане на решение и във всеки един съвет, който трябва да дадем към нашите членове.
 
В дискусия със зам.-министър Грудев по време на Националния агросеминар стана ясно, че вие може да дадете свои предложения за промяна в Програмата за развитие на селските райони. Какви биха били предложенията? В каква насока?
Истината е, че ние през всичките тези години участваме в обсъждането на Програмата за развитие на селските райони. За съжаление обаче много от нашите предложения не бяха приети и видяхме, че това доведе до изкривяване на програмата. Да, стартира дебатът, в който искат да се променят правилата, защото изкривяването е много голямо. Интересът също е много голям. В същия момент сектор зърнопроизводството го няма никъде, нито като приороитет, нито като възможност да се реализира. И ние на този етап сме най-ощетените. Що се отнася до това какво ще предложим, на този етап сме дали на регионалните съюзи време, за да обсъдят нещата, да видят какво е предложението на министерството. Дали ще се съгласим или няма, зависи вече от решенията на регионалните ни структури и при следващия управителен съвет ще вземем решение и ще дадем адекватните решения, становища, промени, които искаме да се наложат, а те са достатъчно много.
 
Разкажете за инициативата, която стартира Националната асоциация на зърнопроизводителите - учредявате стипендия за студент в аграрната наука...
Истината е, че ние се сблъскваме с един недостиг на кадри в нашия бранш. И това, че обръщаме поглед към младите хора и към науката е нещо, което е залегнало в основата и в устава на асоциацията, затова решихме да направим и да учредим една стипендия за млад човек, който завършва магистратура, разбира се, в агросектора. В същия момент с тази стипендия искаме да почетем и паметта на един човек, който е в основата на създаването на нашата асоциация. Това е господин Иван Генчев. Надяваме се в годините това да се превърне в традиция, като разширим обхвата на работата с институтите, защото, за съжаление, образованието и науката в нашата държава липсват.
 
Кажете малко повече подробности, как ще изберете кой да бъде вашия стипендиант?
Ще се определят критерии, разбира се, съгласувани с институтите. Ще обявим конкурс, но това е в процес на доизясняване. Така че след като станат готови всичките критерии и правила, ние ще го обявим официално. Просто решението беше взето. Това е първата стъпка. Следва взаимодействие с институти, с нашите членове, които ще изградят едни критерии, по които да може да се класира този стипендиант.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!