Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) подготвя стратегия за развитие на компютърните технологии в земеделието, стана ясно от изказване на министър Румен Порожанов.
 
 
Важна стъпка за успешната цифрова трансформация в сектора е изграждането на инфраструктура за широколентов интернет в селските райони. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов взе участие в 9-ата Босфорска среща на високо ниво „Мир за всички и устойчиво развитие“, която се проведе в Истанбул. Той и неговият турски колега Бекир Пакдемирли бяха основни говорители в панела „Ролята на земеделието в устойчивото развитие и сътрудничеството“, съобщи пресцентърът на министерството.
 
Министър Порожанов подчерта, че земеделието заема специфично място в социално-икономическия живот на България. Традициите в производството на зърнени култури, зеленчуци, плодове и отглеждането на животни, са основни фактори за развитието му. България притежава редица конкурентни предимства за реализиране на инвестиции в тези области.
 
Снимка: МЗХГ
 
„Земеделските дейности са и ще останат важен източник на доходи за голяма част от населението в България“, подчерта министърът. 
Той допълни, че министерството насърчава процеса на цифровизация на селското стопанство в неговата цялост и подготвя стратегия, която ще даде зелена светлина за изграждането на необходимата инфраструктура за цифровата трансформация на земеделието. Стратегията ще предвиди и конкретни мерки за тази трансформация.
 
„Ускореното развитие на цифровите технологии и изграждането на нови бизнес модели в земеделието може да допринесе за привличане на по-младите поколения, като по този начин забави негативните процеси и влошаването на демографската структура на заетите със земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони“, коментира министърът.
 
Снимка: МЗХГ
 
По-рано беше съобщено, че в периода 2018-2020 г. по европейската програма „Хоризонт 2020“ ще бъдат инвестирани общо над 100 млн. евро в цифровата трансформация на земеделието. По тази програма може да се кандидатства не само с проекти от България, а и от държави извън ЕС.
 
Румен Порожанов проведе и среща с турския министър на земеделието и горите Бекир Пакдемирли. Двамата обсъдиха въпроси, свързани със сътрудничеството между двете страни в областта на селското стопанство.