Тази година в края на лятото и началото на есента ще бъде проведено пробно преброяване на част от земеделските стопанства в страната, а догодина от 1 септември  до 18 декември преброяването ще обхване всички ферми.
 
 
Кой конкретно подлежи на преброяване – това стана ясно от публикувания в „Държавен вестник“ Закон за преброяване на земеделските стопанства в България през 2020 г.
 
Достатъчно е човек да отглежда само една крава, за да бъде задължен да участва в това преброяване. Същото важи за стопанствата само с една биволица, две говеда, два бивола, една кобила за разплод или два работни коня.  
 
Стопанин, който отглежда едно прасе в двора си, няма да се включва в преброяването. Минималният праг е пет прасета или една свиня майка. За други видове животни е предвидено да има поне 2 кози майки или 50 кокошки носачки, или 100 пилета за угояване. За пчеларите прагът е поне 10 пчелни семейства. 
 
В растениевъдството на преброяване подлежат стопаните, които обработват най-малко 5 декара използвана земеделска площ; или 3 декара обработваема земя; или 1 декар картофи.
 
 
Стопанисването на един декар е достатъчно за включване в преброяването също за производителите на пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди, и за собствениците на трайни насаждения и лозя, а също и на специализирани култури - тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници.
 
Анкетьорите са длъжни да опишат и стопанствата с поне 5 декара постоянно затревени площи или поне 3 декара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя, както и такива с поне 100 кв. метра оранжерии или 100 кв. метра култивирани гъби.
 
Участието в националното преброяване, а също и в частичното пробно тази есен в определените от земеделския министър райони, е задължително. Както Фермер.БГ писа, отказът от участие или предоставянето на неверни данни ще се наказва с глоба от 1 000 лв. до 2 000 лв. за физическите лица и от 3 000 лв. до 6 000 лв. за фирмите.
 
Събраните индивидуални данни са тайна. За нарушаването й са предвидени глоби от 2 000 лв. до 6 000 лв. В следващите три месеца земеделският министър трябва да издаде заповед за поименния състав на Централната комисия по преброяването.