Европейската комисия (ЕК) трябваше да вземе решение в сряда, 6 ноември, дали да одобри или да отхвърли ГМО царевица за сеитба и разпространение на територията на всички европейски държави. На проведеното заседание в Брюксел, е „прехвърлена топката“ към дирекция „Околна среда“ (ENV).

 

ЕК е отложила вземането на решение. ЕК е поискала обсъждане с държавите-членки по време на заседанието на Съвета по околна среда, което ще се проведе на 13 декември, научи Фермер.БГ от наблюдатели на заседанието в Брюксел.

 

Ще припомним, че на 26 септември Общият съд постанови съдебно решение във връзка с дело T-164/10, че Комисията не е предприела необходимите действия съгласно Директива 2001/18/ЕО, тъй като не е представила на Съвета предложение в съответствие с член 5, параграф 4 от Решението за комитологията 1999/468/ЕО. Поради това, в съответствие с член 266 от Договора за функционирането на Европейския съюз и с решението на Съда, Комисията представи пред Съвета предложение за решение за разрешение на царевица 1507.

 

За да се гарантира високо ниво на защита на здравето и околната среда, решението за разрешение бе леко изменено с цел да включи препоръките на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), представени през 2011 г. и 2012 г. по отношение на условията за издаване на разрешение и екологичния мониторинг на царевица 1507.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!