Земеделското министерство подготвя проекти по два закона - Закона за храните и Закона за управление на агрохранителната верига, за да се подобри контролът в сектора.

Допълнителен бюджет от 542 хил. лв. по схемата „Училищен плод“

Зам.-министърът на земеделието доц. д-р Янко Иванов съобщи това по време на Годишната национална конференция „Достъп до добра храна“, която се проведе в София.

Янко Иванов: „Министерство на земеделието, храните и горите разработва проект на Национална стратегия за прилагането на схема за предлагане на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини и училищата, както и два законопроекта - Закон за храните и Закон за управление на агрохранителната верига. Целта на промените е да подобрят контрола върху храните и качеството на живот“. 

Конференцията е част от кампания, която популяризира предимствата и качествата на българските храни. 

По думите на зам.-министъра темата за здравословното хранене е приоритет. Качествената храна има ключова роля за здравето и развитието на хората, особено на децата и младежите.

Оценката на д-р Янко Иванов е, че министерството прилага успешно вече девет години схемите на ЕС „Училищен плод“ и „Училищно мляко“.

„Те целят подобряване на хранителните навици на децата и се прилага на територията на цялата страна. В тях са включени над 3 400 учебни заведения и повече от 470 000 деца. Това е инвестиция, която в бъдеще ще спомогне за намаляване на разходите за здравеопазване, произтичащи от небалансирано хранене“, каза доц. Иванов.

Бюджетът по схема „Училищно мляко“ за учебната година 2018/2019 е над 15,813 млн. лв., от които са изплатени близо 11 млн. лв. Бюджетът по схемата „Училищен плод“ за същата учебна година е над 13,651 млн. лв., като вече са изплатени близо 8,3 млн. лв.