Земеделското министерство предложи спешни промени в  Наредба № 5 от 2018 г. за био производството и контрола върху него.
 
 
Наредбата се прилага едва от половин година, а нейният ремонт се подготвя спешно по настояване на производителите на биологична продукция, на техните организации и на сертифициращи лица.
 
Променита са главно две. Едната предвижда изследване на проби от продукцията да се извършва поне веднъж по време на прехода към биологично производство, а не непременно след изтичането на преходния период и преди сертификацията. 
 
„Представителите на неправителствените организации изразиха становище, че вземането на проби от всеки нов парцел, животно или пчелно семейство е свързано с генериране на допълнителни разходи, което поставя българските производители в неконкурентна позиция спрямо европейските им колеги“, обяснява в мотивите за предложената промяна зам.-министърът на земеделието д-р Вергиния Кръстева.
 
Втората промяна е, че откриването на неразрешени вещества в резултат на странично замърсяване няма да води непременно до отнемане на сертификата за био производство, тъй като фермерът може да е добросъвестен, а замърсяването да е станало по причини, които не зависят от него.
 
„Действащата нормативна уредба може да доведе до генериране на разходи в стойността на продукцията, което от своя страна създава риск от неблагоприятни последици върху пазара на биологична продукция“, отбелязва зам.-министърът.
 
 
Тя уточнява, че сега действащите разпоредби  на наредбата предвиждат отнемане на писменото доказателство по чл. 29 от Регламент (ЕО) 834/2007, дори когато замърсяването не е в резултат от действия на оператора. Сега текстовете в наредбата не гарантират цялостна и точна оценка на източника и причините за замърсяване. 
 
„Опитът в други държави показва, че наличието на неразрешени вещества не води до пълно отнемане на издадения сертификат за биологично производство на стопанството“,  уточнява Вергиния Кръстева.
 
От нейния доклад става ясно, че спешната промяна се налага във връзка със започналия активен селскостопански сезон и стартиралите планови проверки от страна на контролиращите лица. 
 
Предложението е, когато бъде открита замърсена с неразрешени вещества био продукция, нейното разпространение да се ограничава до конкретните количества или партида. Така едновременно ще се защитят интересите и здравето на потребителите, а също и на производителите. 
 
Спешните поправки в Наредба № 5 са предложени за обществено обсъждане в срок до 18 април тази година.