През 2020 г. у нас ще бъдат произведени с 2% повече домати, с 1% повече краставици и с 5% по-малко пипер спрямо предходната година. Това прогнозират от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Реколтата от зеленчуци: 20% срив за една година

Според анализаторите производството на домати от открити площи през 2020 г. ще остане на равнищата от 2019 г. - 95 хил.т. Ако няма влошаване на времето през критичния за полските зеленчуци месец юли, общото производството на домати ще се повиши с 2%, съпоставено с предходната година, до 148 хил.т.

САРА очаква производството на пипер да се свие с около 5% в сравнение с предходната година, до 59 хил.т. Продукцията от културата намалява през последните 10 години, като за 2018 г. прибраната реколта спадна до 52 хил.т, а през 2019 г. имаше временно нарастване, което отново ще бъде компенсирано със спад през тази година.

Предварителните прогнози за производството на краставици са за продължаващ ръст на годишна база. През 2019 г. са прибрани 73 хил.т, почти колкото и през 2018 г., а през 2020 г. количествата могат да се увеличат до 74 хил.т.

Средногодишните изкупни цени за настоящата година се очаква да са около 1,21 лв./кг за оранжерийни домати - 15% над миналогодишните цени, и 1,29 лв./кг за оранжерийни краставици - почти без промяна към 2019 г. Полските домати ще се търгуват на около 0,67 лв./кг, а полският пипер - на 0,77 лв./кг. При корнишоните и краставиците на открито средната изкупна цена ще е около 0,75 лв./кг.

Средните цени на дребно през тази година прогнозно ще вървят нагоре, като за доматите може да достигнат 2,70 лв./кг (при 2,60 лв./кг през 2019 г.). Очакванията са за увеличение при краставиците от 4% до 2,80 лв./кг, а при зеления пипер цената ще е около 2,35 лв./кг (при 2,29 лв./кг през 2019 г.).