Кандидатите по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2022 г. могат да докажат произведената и реализирана от тях продукция и електронно през Системата за електронни услуги (СЕУ), съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Всеки стопанин с активна регистрация в СЕУ може да въведе и изпрати към ИСАК електронна информация от счетоводните документи, с които да докаже произведената и реализирана от него продукция за плодове и зеленчуци след попълването на електронния опис в СЕУ. 

Системата е разработенa с цел улесняване на земеделските стопани и минимизиране на грешките при попълването на досега достъпния електронен опис, който предоставят в ОД на ДФЗ.

Въведената информация постъпва и се зарежда в ИСАК към схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, за които стопанинът кандидатства. След това кандидатът следва да посети лично областна дирекция на Фонда, където да завери с подпис въведените данни и приложените документи, както и да подпише декларацията по чл. 32, ал. 1  на Наредба 3 от 17.02.2015 г., което се явява последен етап от процедурата по прием.

Сроковете за електронно подаване на документи за реализация към ИСАК са следните:

•    от 1 до 23 декември 2022 г. и от 9 до 15 януари 2023 г. включително за кандидатите по схема СП – основна, СП – други, СЗ – П, СЗ – ДККП, СЗ – МЗДП и СЗо;
•    от 9 януари до 6 февруари 2023 г. включително за кандидатите по схема СЗ – КЛЧ.

Земеделски стопани, които все още нямат индивидуален профил, могат да получат достъп до СЕУ след регистрация в системата чрез подаване на заявка от секция „Потребителски панел“ и потвърждение за идентификация на кандидата чрез ОД на ДФЗ.

В секция „Ръководство за потребителя“ на СЕУ е публикувано упътване за попълването на документите в системата. При нужда от допълнителна информация за работа със СЕУ, потребителите могат да използват и платформата за „Въпроси и мнения“ от меню „Обратна връзка и помощ“.

Заради възможността реализация да се доказва чрез СЕУ, документи, изпратени чрез електронната поща от кандидати по схемите за обвързано производство на плодове и зеленчуци, няма да бъдат приемани за Кампания 2022, уточняват от Фонда.