Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме законопроекта за държавния бюджет на България за 2014 г. Одобрена е и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2014-2016 г., която представлява мотивите към законопроекта. Двата документа са изготвени изцяло възоснова на изискванията на Закона за публичните финанси и са обвързани със заложените в него правила и ограничения като важен елемент на бюджетната рамка.

 

Развитието на аграрния сектор продължава да бъде приоритет на правителството. В средносрочен план са предвидени интервенции, които имат пряк ефект върху икономическия растеж като модернизацията на сектора чрез стимулиране на инвестициите и иновациите, повишаване на производителността чрез ефективно преструктуриране и повишаване квалификацията на заетите в сектора, информират от правителствената пресслужба.

 

Прогнозата на Министерството на финансите предвижда реалният растеж на икономиката през 2014 г. да бъде 1,8%, а брутният вътрешен продукт (БВП) да нарасне до 81,582 млрд. лева. Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1,8 процента. Постигането на ускорен икономически растеж е основната цел на политиките, заложени в проекта на бюджет.

 

За да бъде реализирана тя, е необходимо прилагането на балансиран подход спрямо някои ключови производствени фактори за растеж като наличие на квалифициран човешки капитал, базисна инфраструктура, технологично знание и ефективното им използване. С проекта на Бюджет 2014 се реализира политика на стимулиране на икономическия растеж в средносрочен план.
 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!