Спешно свикване на общинските епизоотични комисии е разпоредил областният управител на Добрич Здравко Здравков във връзка с каламитета на кафявата ливадна пеперуда. В държавната институция е получен сигнал от отдел „Растителна защита“ в ОДБХ, в който специалистите алармират, че вредителят вече е в стадий трето поколение и има сериозна опасност от унищожаване на растенията.

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

В резултат на високите температури сроковете за преминаване от една фаза в друга на неприятеля са съкратени. Гъсениците от трето поколение са най-многобройни и причиняват най-големи загуби. 

От ОДБХ препоръчват на земеделските производители да обследват площите с пролетни култури, като обърнат особено внимание на посевите с късни хибриди. Към настоящия момент най-уязвими са нивите с люцерна, дините, пъпешите и зеленчуковите култури.

От „Растителна защита“ посочват още, че прагът на икономическа вредност е 15-20 броя гъсеници на кв. м.

За съжаление, в Добричка област още през юли при второто поколение гъсеници бяха установени полета с наличие на неприятеля в многократно по-голям брой. Тогава в сигналите си производителите посочиха, че само на едно растение са откривани повече от 20 пълзящи неприятели.

След скелетиране на цялото растение, гъсениците са се насочвали към питата, по която са нанасяли своите поражения. Добивът от тези площи със слънчоглед вече тотално е компрометиран, споделиха още фермерите. 

От пресцентъра на областна администрация в Добрич съобщават, че проблемът е разискван и на държавно ниво и има издадена заповед на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите, с която се посочват точните продукти за третиране. В сигнала си до областния управител от ОДБХ посочват конкретните продукти за третиране на площите с ливадна пеперуда. Голяма част от тях са на база бацилус турингиензис, т.е. бактериални инсектициди.