1 840, 5 хил. тона маслодаен слънчоглед  и 2 311,5 хил. тона царевица за зърно са прибрани към 30 ноември 2017 г., сочи доклад на министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). 
 
Прибраната продукция е съответно с 8,2% и 4,6% повече спрямо отчетеното по същото време на 2016 г. Увеличението на продукцията от слънчоглед се дължи на нарастване на реколтираните площи, съчетано с леко повишение на средния добив, а при царевицата – изцяло на по-високия среден добив от реколта 2017.
 
В същото време по време на есенната кампания е извършена предсеитбена подготовка на 14 233 155 дка, а дълбока оран на 8 643 484 дка, съответно с 2,1% по-малко и 4,1% повече спрямо същия период на 2016 г. Сравнявайки с аналогичния период на 2016 г., засетите площи с пшеница, ръж и тритикале нарастват в рамките на 2,8% - 8,2%. Същевременно, при площите с рапица и ечемик се наблюдава намаление на годишна база, съответно с 6,7% и 15,4%.