Продукцията от лавандула бележи ръст от 75,7% на годишна база. Това сочат оперативните данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Според експертите това се дължи на повишение както на реколтираните площи, така и на средните добиви. 
 
При производството на вишни, маслодайна роза, ягоди, круши, череши и ябълки се наблюдава по-умерено увеличение – в рамките на 2,5% - 7,3%, докато производството на лозя, както винени, така и десертни, праскови и сливи намалява с между 5,7% и 12,3%. 
 
 
Най-чувствителен спад се наблюдава при сливите, в резултат на по-бавно прибиране на реколтата и леко намаление на средния добив спрямо миналата година. Към момента при повечето от трайните насаждения се отчитат по-високи средни добиви спрямо реколта `2016, като увеличението достига до 44,2% при кайсиите. По- съществено намаление на средния добив е налице само при винените лозя с 5,7%.