Рапицата няма се се финансира като медоносна култура по новото направление на мярка 10 „Агроекология и климат” за подпомагане на медоносните култури по Програмата за развитие на селските райони. Земеделското министерство вече изпрати нотификация с искане по мярката към Европейската комисия.
[news]
На среща с браншови организации, от МЗХ са съобщили, че по отношение на новото направление, са изпратили към ЕК следните корекции в първоначалните текстове на схемата:
 
Изискването ще бъде за отглеждане на минимум две медоносни култури, като по-малката по площи е най-малко 20% от площите, с които се кандидатства. Рапицата не е включена към допустимите медоносни, тъй като нямала агроекологичен ефект спрямо почвената структура. Ще може да се участва по направлението и със собствени пчелни семейства.
 
Таванът на площите, с които може да участва един бенефициент по направлението е 1300 дка. Ще има задължителни клаузи, които да залегнат в договора между растениевъда и пчеларя. Запазен е радиусът от 1 км между пчелина и площите за пашуване, става ясно от доклада на проведената среща, цитиран от НАЗ.