По данни на оперативния анализ на земеделското министерство средните изкупни цени на слънчогледа, пшеницата - хлебна и фуражна, и рапицата отбелязват леко покачване на седмична база.
 
Отчетените повишения са в рамките на 0,4% - 1,5%, докато тези на ечемика и царевицата остават без промяна. Средно за страната, изкупните цени на ечемика и пшеницата - хлебна и фуражна са с между 2,5% и 5,5% над нивата отпреди една година. От друга страна, при рапицата, царевицата и слънчогледа се регистрира понижение на изкупните цени от 0,4% до 13,9% на годишна база.