Участвам в семеен бизнес, който е на 26 години. Така Радостина Жекова представя себе си при разговора ни по време на националния агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Тя и семейството й се занимават със зърнопроизводство – обработват 9 000 дка земя в Добричко, като отскоро изпробват овощарството – имат засети череши, круши и праскови. 
Жекова стана председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите след като Костадин Костадинов пое ръководството на НАЗ. 
 
Фермер.БГ: Смятате ли, че точно с комбинираното производство, било то зърнопроизводство и овощарство или нещо друго, е правилната формула за постигането на едно рентабилно стопанство?
 
Радостина Жекова: Много се надявам. Всъщност голяма част от колегите ни се опитват да направят нещо допълнително към нормалното зърнопроизводство по простата причина, че се търси изключително висока доходност в земеделието, което се обуславя от цените на земята, която обработваме и от рентите, които изплащаме, специално в нашия регион. Всеки от колегите се опитва да намери нишата, която би му донесла допълнително печалба и би дала възможност да се развива.
 
Фермер.БГ: Законът за земеделските земи е доста спорен и постоянно обсъждан. За вас е много важен и е болна тема. Все още сме в период на преговори, обаче. 
 
Радостина Жекова: Искрено се надяваме да е в период на преговори, защото стана ясно, че доста голяма част от предложенията, които НАЗ беше подала, няма да бъдат приети. Тези предложения, които са изключително актуални, са продиктувани на база сблъсък на място. Ние наистина имаме проблеми.
 
 
В тази част на България  (Добруджа – бел. ред.) имаме страшно много пояси, които са защитна структура. На практика те са неподдържани. И голяма част от общинските пътища не съществуват. За да можем да стигнем до полетата си, трябва по някакъв начин да се движим и тези пътища съществуват реално в поземлени имоти. Много се надявахме общините да поемат ангажимента да поддържат или поне да ги трасират и да ни помогнат по някакъв начин ние да поддържаме пътищата, които съществуват. За голямо съжаление това не е минало. 
 
Фермер.БГ: Как си обяснявате този отказ?
 
Радостина Жекова: Общините не желаят да инвестират в това нещо. Те искат да получават – ние да плащаме рента за общинските пътища, което е коректно, ние сме ползватели на тези пътища, но в същото време не искат по никакъв начин да упражняват някакъв контрол и в крайна сметка да поддържат собствеността си, което е много неприятно.
 
 
Но пък, аз все се надявам, че на едно следващо преразглеждане на този проект на закон, ще има възможност и това нещо да влезе. И общините наистина да си помислят, че ние освен дотиращи фирми на общините, сме и коректни партньори,  т.е. и те да се опитат да са наши коректни партньори.
 
Фермер.БГ: Каква беше реколтата и какви бяха проблемите, които срещнахте? Какво е качеството, цената съответно? 
 
Радостина Жекова: 2017/2018 г. беше интересна година за пшениците. Трудна година. Получи се доста покълване заради дъждовете, това автоматично наруши добивите и качеството на пшеницата, което и редуцира изкупната цена на надолу. Въпреки че в световен мащаб цената тръгна нагоре заради международните пазари. Там се получи един стрес заради липса на пшеници. За сметка на това, тези дъждове доведоха до много приятни резултати, изненадващи, в слънчоглед и царевица. В региона, в който ние обработваме земя, аз не помня, поне в близките години, да сме жънали царевици в порядъка на от 900 кг/дка до 1,1 т/дка, което е необичаен резултат. Така че миналата година е успешна в този смисъл. 
 
Предстои ни обаче една много труднозапочваща година, с неизникнали рапици. На местата, на които тръгнаха да изникват, голяма част вече не съществуват, защото изсъхнаха. Пшениците са в изключително трудна позиция в момента – на голяма част от полетата не са покълнали въобще. Там, където има покълване, то е прошарено. Т.е. 2018/2019 стартира изключително трудно.