Доскоро полските провинциални райони се отъждествяваха единствено със земеделие и взаимоотношениета в селската общност. Сега те са пространство, пълно с живот, място за общуване с природата, отдих и туризъм.

Има ли данъчен рай за селското стопанство?

Докторант от университета в Лодз анализира дали програмите за обновяване на селата носят желаните резултати. В Полша разликата вече се усеща, пише изданието SadyOgrady.

Селската общност се състои не само от фермери, но и от хора, които управляват собствен бизнес и работят в сферата на услугите, казва Оскар Волски от Факултета по географски науки на Лодзкия университет.

Днес в Полша може да се видят много хора, които работят в града, но прекарват свободното си време в провинцията.

Важни за трансформацията на селото, са политиките за неговото развитие, смята Волски.

Те се реализират под формата на различни видове програми за развитие. Една от тях е програмата за обновяване на селата. Тя има различна цел от тези за развитието на селските райони в ЕС, казва докторантът.

Този тип програми са насочени към възраждането на традициите, възстановяването на междуличностите връзки и ценности. Те са алтернативен начин на развитие на селските райони и следователно в тяхното изследване се опитвам да разбера как подобни програми влияят на селското пространство, добавя Оскар Волски.

Изследванията на младия учен показват, че макар проектите, изпълнявани по тези програми, да са малки, те са много важни за селяните.

Подобрява се инфраструктурата, обновяват се съоръженията, оборудват се детски площадки, организират се социални и културни инициативи и фестивали. Работи се върху развиване на компетенциите на предприемчивите хора в провинцията.

По думите на Волски програмите са тясно свързани с образа на селото като идилично място. Изследването на младия учен обхваща осем воеводства, които са изпълнили или продължават да изпълняват програми за обновяване на селата в селските райони.